4 kąty na trójkącie – dzielimy się naszymi doświadczeniami

4 kąty na trójkącie – dzielimy się naszymi doświadczeniami

 • Modelowa Rewitalizacja Miast | 4 kąty na trójkącie
 • /
 • Oławskie
 • /

Jak poprawiać jakość otoczenia mieszkaniowego? Jak włączać mieszkańców w działania na rzecz osiedla? Na co zwracać uwagę przystępując do remontu kamienicy? Próbą odpowiedzi na te pytania jest cykl publikacji podsumowujących projekt „4 kąty na trójkącie”, realizowany w ramach ogólnopolskiego konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast”.

Młodzieżowe Studio Architektury
Centrum Poznawcze Hali Stulecia

Młodzieżowe Studio Architektury

Młodzieżowe Studio Architektury to nowy, cykliczny program warsztatów edukacyjnych, poświęconych architekturze i projektowaniu przeznaczony dla młodzieży w wieku 13-16 lat. Powstał z myślą o osobach, które chciałby pogłębiać swoje zainteresowania kompozycją urbanistyczną i ruralistyczną oraz rozszerzać swoje umiejętności manualne (będzie to okazja, by m.in. wspólnie skonstruować makietę w odpowiedniej skali).

Realizujemy LPR! | Bank Lokali
Przedmieście Oławskie

Realizujemy LPR! | Bank Lokali

 • Oficyny i lokale
 • /
 • LPR 2016 - 2018
 • /
 • Projekty i realizacje
 • /

Zarząd Zasobu Komunalnego oraz Wrocławska Rewitalizacja Sp. z o.o. rozpoczynają realizację kolejnego projektu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2018. Jego celem jest stworzenie infrastruktury do rozwoju przedsiębiorczości i wspierania aktywności lokalnej poprzez remonty i modernizację gminnych lokali użytkowych na Przedmieściu Oławskim.

Zaproszenie / nabór
do PRZED•POKOJU H13

Zaproszenie / nabór

 • Oławskie
 • /
 • PRZED•POKÓJ H13
 • /
 • Projekty i realizacje
 • /
 • Sieci współpracy
 • /

PRZED•POKÓJ H13 to przestrzeń dla organizacji pozarządowych, dla ludzi, którzy chcą realizować działania na rzecz Przedmieścia Oławskiego i jego mieszkańców. To dobry adres dla NGO – główna siedziba organizacji lub filia, biuro projektu, miejsce inicjatyw i projektów. To również pozarządowy coworking – możliwość indywidualnej lub zespołowej pracy.

Modelowa Rewitalizacja Miast
4 kąty na trójkącie

Modelowa Rewitalizacja Miast

 • Modelowa Rewitalizacja Miast | 4 kąty na trójkącie
 • /
 • Projekty i realizacje
 • /

W kolejny okres programowania samorządy są wprowadzone m.in. przez konkurs Modelowa Rewitalizacja Miast, którego organizatorem jest Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju – Departament Programów Pomocowych. Jego celem jest m.in wsparcie przy przygotowaniu programów rewitalizacji przez gminy i wypracowanie modeli postępowania na obszarach miejskich.

PRZED•POKÓJ H13

PRZED•POKÓJ H13

 • PRZED•POKÓJ H13.
 • /
 • Oławskie
 • /
 • Modelowa Rewitalizacja Miast | 4 kąty na trójkącie
 • /
 • Projekty i realizacje
 • /

PRZED•POKÓJ H13 to kolejny krok w procesie rewitalizacji na Przedmieściu Oławskim. Jako operator rewitalizacji jesteśmy przekonani, że każde działanie na rzecz osiedla i jego mieszkańców przyczynia się do poprawy jakości życia. Na Przedmieściu brakuje takich miejsc. W przyszłym roku powstaną dwa Centra Aktywności Lokalnej - w PRZED•POKOJU H13 można zacząć trenować już dzisiaj.

Wokół fabryki wódek.
Rewitalizacja Przedmieścia Oławskiego

Wokół fabryki wódek.

 • Nabrzeża Oławy
 • /
 • Fabryka Wódek
 • /
 • Publikacje
 • /
 • Wydarzenia
 • /

Wystawa organizowana w ramach DoFA’17 prezentuje prace konkursowe i prace studenckie dotyczące przestrzeni w rejonie dawnej fabryki wódek na Przedmieściu Oławskim. Stanowi punkt wyjścia do dalszych dyskusji i rozważań o roli terenów występujących w historycznej śródmiejskiej zabudowie i możliwości ich wykorzystania dla podnoszenia jakości życia w mieście. Jednym z takich miejsc – o szczególnym potencjale, wciąż jednak bardzo zaniedbanym – jest właśnie teren pomiędzy rzeką Oławą a ulicami Traugutta, Żabią Ścieżką i Szybką.

Krajowe Centrum Wiedzy o Rewitalizacji
Modelowa Rewitalizacja Miast

Krajowe Centrum Wiedzy o Rewitalizacji

 • Modelowa Rewitalizacja Miast | 4 kąty na trójkącie
 • /
 • Sieci współpracy
 • /

Ministerstwo Rozwoju zaprasza do korzystania z rządowego serwisu dedykowanego rewitalizacji. Znajdą Państwo tam uporządkowany zbiór wiedzy prawnej, przykładowe projekty pilotażowe czy opracowania dotyczące programów rewitalizacji. Na stronie w obszernym artykule zwrócono również uwagę na obowiązujący od kwietnia 2016 Lokalny Program Rewitalizacji Wrocławia.

Dofinansowanie projektu
Ruska 46abc

Dofinansowanie projektu

 • Ruska 46
 • /
 • Projekty i realizacje
 • /

Z przyjemnością dzielimy się ważną informacją, że projekt „Ruska 46abc – przestrzeń dla kultury” został doceniony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i uzyskał dofinansowanie w II konkursie ogłoszonym w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury (Działanie 8.1) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Powitanie Rady Osiedla
Przedmieście Oławskie

Powitanie Rady Osiedla

 • Oławskie
 • /
 • Lokalne Biuro Rewitalizacji Przedmieście Oławskie
 • /
 • Wydarzenia
 • /

Od 2016 roku uczestniczymy w partnerstwie wrocławskich instytucji i organizacji, które podejmują wspólne działania na rzecz Przedmieścia Oławskiego. Z okazji zawiązania Rady Osiedla we współpracy z całym forum zorganizowaliśmy piknik rodzinny na powitanie nowej wspólnoty samorządowej. Mieszkańcy mogli poznać zaproszonych radnych, była to również okazja do zawiązania kontaktów. Wydarzenie gościło w ogrodzie przy Muzeum Etnograficznym i częściowo w jego wnętrzach.

Spotkania dot. finansowania remontów kamienic
Hercena 13

Spotkania dot. finansowania remontów kamienic

 • LPR 2016 - 2018
 • /
 • Lokalne Biuro Rewitalizacji Przedmieście Oławskie
 • /
 • Spotkania i konsultacje
 • /

Kwestie związane z finansowaniem remontów kamienic cieszą się zainteresowaniem na Przedmieściu Oławskim, gdzie potrzeby w tym zakresie są szerokie. W Lokalnym Biurze Rewitalizacji w czasie dwóch spotkań rozmawialiśmy z zarządcami, przedstawicielami wspólnot i mieszkańcami o możliwościach i zasadach pozyskiwania środków na ten cel.

Warsztaty studenckie w Stuttgarcie
Transfer wiedzy Stuttgart-Wrocław

Warsztaty studenckie w Stuttgarcie

 • Transfer wiedzy Stuttgart-Wrocław
 • /
 • Sieci współpracy
 • /

Podczas pięciodniowych warsztatów w Stuttgarcie studenci architektury, urbanistyki, zarządzania infrastrukturą i geografii Politechniki Wrocławskiej i Wyższej Szkoły Techniki w Stuttgarcie opracowywali w mieszanych grupach roboczych przykładowe urbanistyczne koncepcje odnowy dla wybranych obszarów częściowych w dzielnicy Stuttgart-West.

Europejska Noc Literatury 2017
Paulińska / Rydygiera

Europejska Noc Literatury 2017

 • Paulińska / Rydygiera
 • /
 • Wydarzenia
 • /

Motywem przewodnim tegorocznej edycji Europejskiej Nocy Literatury była natura. Już po raz szósty wrocławianie mogli spotkać się z książką w tej formie, tym razem w wybranych przestrzeniach Nadodrza. Zainteresowanie było ogromne – udział wzięło w nim około 10 000 słuchaczy. Z przyjemnością włączyliśmy się w to szczególne wydarzenie. Zaprosiliśmy jego uczestników na skwer aktywności społecznych przy Paulińskiej/Rydygiera na wspólne działania, oczywiście w naturalnym stylu! Co robiliśmy?

WuWA 2010-2017
Historia projektu

WuWA 2010-2017

 • WUWA
 • /
 • Przestrzenie publiczne
 • /
 • Projekty i realizacje
 • /

Unikalna wartość osiedla WuWA w skali światowej jest niezaprzeczalna, podobnie jak jego znaczenie jako jednego z 6 eksperymentalnych osiedli modernistycznych, które powstały w ramach wystaw budowlanych organizowanych przez Werkbund. Dzisiaj architektura i epoka modernizmu cieszą się coraz większym zainteresowaniem, nie tylko w kręgach fachowych. Coraz częściej organizowane są wycieczki „szlakiem modernizmu”, coraz więcej turystów indywidualnych szuka niebanalnych celów zwiedzania, coraz więcej mieszkańców interesuje się historią własnego miasta. Osiedle WuWA jest więc nadal typowo mieszkalne, jednocześnie jednak staje się ikoną architektury i celem turystycznym.

Wybory do rad osiedli – spotkania
Przedmieście Oławskie

Wybory do rad osiedli – spotkania

 • Hercena 13
 • /
 • Spotkania i konsultacje
 • /

Przedmieście Oławskie to jedyne Wrocławskie osiedle bez rady osiedla. W związku ze zbliżającymi się wyborami do rad osiedli, wraz z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego zorganizowaliśmy w Lokalnym Biurze Rewitalizacji dwa spotkania informacyjne. Mieszkańcy mieli okazję zapoznać się z procedurami obowiązującymi w związku z wyborami do rad osiedli, staraliśmy się też zachęcić do kandydowania w wyborach.

Przestrzenie publiczne
Realizacja WuWA

Przestrzenie publiczne

 • Przestrzenie publiczne
 • /

Miasto Wrocław od dłuższego czasu prowadzi działania zmierzające do rewaloryzacji i pielęgnacji wyjątkowego osiedla, jakim jest WuWA. Wszystkie działania są elementami spójnej strategii. Zmierzają do realizacji celu strategicznego polegającego na ochronie i pielęgnacji dobra kulturowego oraz upowszechnianiu wiedzy na temat znaczenia tego miejsca – zarówno wśród turystów, mieszkańców samego osiedla i całego Wrocławia, turystów, jak również w kontekście międzynarodowym.

Warsztaty eksperckie we Wrocławiu
Transfer wiedzy Stuttgart-Wrocław

Warsztaty eksperckie we Wrocławiu

 • Sieci współpracy
 • /
 • Transfer wiedzy Stuttgart-Wrocław
 • /

Interdyscyplinarne warsztaty eksperckie zrealizowane były w ramach projektu "Strategie zintegrowanej odnowy miast we Wrocławiu i Stuttgarcie – transfer wiedzy, studia przypadków i struktury kooperacji na rzecz odnowy historycznych kwartałów". W niemiecko-polskim gronie przedstawicieli samorządów, instytucji pozarządowych, praktyków oraz naukowców zajmujących się na co dzień tematyką odnowy miast szukaliśmy odpowiedzi na pytania dotyczące kompleksowej modernizacji i remontów historycznej zabudowy mieszkaniowej.

Masterplan
dla nabrzeży Oławy

Masterplan

 • Strategie i opracowania
 • /
 • Nabrzeża Oławy
 • /

Masterplan stanowi narzędzie koordynujące realizację zadania, jakim jest rewitalizacja. Rozpoznaje precyzyjnie lokalną sytuację, wyznacza główne cele i pola interwencji, formułuje wytyczne dla postępowania. Opracowanie takiego dokumentu dla nabrzeży Oławy umożliwi całościowe traktowanie tego tematu – jako szerokiego systemu rekreacyjnego. Pozwoli uwzględnić zarówno potrzeby mieszkańców, jak i pozostałych interesariuszy.

Podwórka
na Przedmieściu Oławskim

Podwórka

 • Podwórka
 • /

Aktualnym i naglącym zagadnieniem jest odnowa XIX-wiecznych osiedli mieszkaniowych. Dotyczy wielu równoległych płaszczyzn, zarówno poprawy stanu technicznego budynków i poziomu infrastruktury, jak również kwestii związanych z funkcjonowaniem obszaru i użytkowaniem jego przestrzeni. Zwłaszcza te ostatnie wydają się być niezwykle istotne przy tworzeniu przyjaznych warunków życia i zamieszkiwania w tym historycznym obszarze.

Planning for Real / opis projektu
Przedmieście Oławskie

Planning for Real / opis projektu

 • Podwórka
 • /
 • Sieci współpracy
 • /
 • Spotkania i konsultacje
 • /

Jedno z podwórek Przedmieścia Oławskiego otrzymało szansę na koncepcję zagospodarowania wypracowaną innowacyjną metodą, tzw. „Planning for Real”. Jej głównym założeniem jest zaangażowanie społeczności lokalnej w proces planistyczny na wszystkich możliwych etapach. Jako punkt wyjściowy dla dialogu i debaty służy makieta projektowanej przestrzeni. Z przyjemnością włączamy się w te działania jako partner projektu!

Manager Kwartału
Lokalne Biuro Rewitalizacji

Manager Kwartału

 • Manager kwartału
 • /
 • Lokalne Biuro Rewitalizacji Przedmieście Oławskie
 • /

Manager kwartału działa na rzecz Przedmieścia Oławskiego i wszystkich, którzy związani są z tym osiedlem. Jego rola w procesie rewitalizacji jest bardzo ważna: dzięki pozyskanej wiedzy o problemach obszaru i jego mieszkańców jest w stanie budować sieci współpracy i szukać konstruktywnych rozwiązań, wspierać inicjatywy i pomagać w realizacji działań na rzecz poprawy jakości życia.

Warsztaty architektoniczne z mieszkańcami
Przedmieście Oławskie

Warsztaty architektoniczne z mieszkańcami

 • Wydarzenia
 • /
 • Lokalne Biuro Rewitalizacji Przedmieście Oławskie
 • /

Do Wrocławia zawitała grupa hiszpańskich architektów, którzy w ramach Europejskiej Stolicy Kultury i we współpracy z architektami z grupy Port mieli przez cztery dni pracować z polskimi studentami nad projektem dotyczącym wizerunku miejsca. Przedmieście Oławskie stało się ich warsztatem, a w prace zaangażowani zostali mieszkańcy.

Sieć połączeń między kwartałami
Przedmieście Oławskie

Sieć połączeń między kwartałami

 • Sieć połączeń
 • /
 • Strategie i opracowania
 • /

W osiedlach ciasno zabudowanych rozległymi kwartałami piesi zwyczajowo i intuicyjnie poruszają się „na skróty” – podwórka łączą się z systemem ulic w spójną sieć szlaków. Wykształcone są przede wszystkim przez samych mieszkańców, którzy najlepiej wiedzą, które przejścia czy bramy są otwarte i prowadzą do obranego celu. Stąd też stały ruch w podwórkach. Właściwe wydaje się jego uwzględnienie w działaniach podejmowanych w przestrzeni osiedla, tak by odbywał się w sposób bezpieczny i komfortowy. Jak to zrobić?

Fiszki LPR 2016-2018
(1. nabór)

Fiszki LPR 2016-2018

 • Spotkania i konsultacje
 • /
 • LPR 2016 - 2018
 • /

Lokalny Program Rewitalizacji to dokument związany z pozyskiwaniem funduszy unijnych na odnowę miast. Jeśli przewidują Państwo realizację projektów rewitalizacyjnych na Przedmieściu Oławskim lub na Nadodrzu, w granicach obszarów objętych wsparciem, zapraszamy do składania fiszek projektowych. Umieszczenie Państwa planów w Programie w przyszłości będzie warunkiem ubiegania się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.


DiverCITY - MIASTO DLA WSZYSTKICH

 • DiverCITY
 • /
 • Sieci współpracy
 • /
 • Wydarzenia
 • /

Celem projektu DiverCITY – Miasto dla wszystkich było budowanie platformy wymiany doświadczeń samorządów lokalnych tworzących na co dzień politykę przestrzenną swoich miast w Polsce, Norwegii i Islandii. Program projektu oferował różne wydarzenia, które dały uczestnikom okazję do dzielenia się wiedzą, do wymiany dobrych praktyk oraz zapoznania się z globalnymi trendami w zakresie zmian w przestrzeni miejskiej.

Kwartał modelowy
na Przedmieściu Oławskim

Kwartał modelowy

 • Strategie i opracowania
 • /
 • Podwórka
 • /

Zagospodarowanie podwórek nie zawsze odpowiada potrzebom mieszkańców. Często brakuje tu miejsc do spędzania czasu wolnego czy rekreacji, a zaniedbane przestrzenie służą jako prowizoryczne parkingi. Remonty podwórek są szansą na poprawę jakości otoczenia mieszkaniowego pod warunkiem, że nie ograniczają się do sfery technicznej. Stworzenie modelowej koncepcji zagospodarowania wnętrz kwartałowych jest próbą wskazania wzorcowego postępowania dla wrocławskich podwórek na Nadodrzu i Przedmieściu Oławskim.

Choinka już stoi!
Przedmieście Oławskie

Choinka już stoi!

 • Wydarzenia
 • /
 • Lokalne Biuro Rewitalizacji Przedmieście Oławskie
 • /

Mroźna aura nie ostudziła radosnej atmosfery – we wtorek, 20 grudnia 2016 mieszkańcy Przedmieścia Oławskiego wspólnie stroili świąteczne drzewko. Gwiazdkowy klimat spotkania rozgrzały ciepłe napoje, pyszny żurek i kolędowanie. Przy ustawionej na tę okazję fotobudce do późnych godzin wśród śmiechów dorośli i dzieci robili sobie wspólne zdjęcia w zabawnych przebraniach.

Transfer wiedzy
Stuttgart - Wrocław

Transfer wiedzy

 • Transfer wiedzy Stuttgart-Wrocław
 • /
 • Sieci współpracy
 • /

Wraz z Wyższą Szkołą Techniki w Stuttgarcie (HfT) realizujemy projekt badawczy pn. "Strategie zintegrowanej odnowy miast we Wrocławiu i Stuttgarcie – transfer wiedzy, studia przypadków i struktury kooperacji na rzecz odnowy historycznych kwartałów". Pomysł zgłoszony do Polsko-Niemieckiej Fundacji na Rzecz Nauki zyskał uznanie i dofinansowanie. Naszymi partnerami są: Urząd Planowania i Odnowy Miasta Stuttgartu, Miasto Wrocław, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej (PWr) i Knödler-Decker-Stiftung.

Przedogródki
Przedmieście Oławskie

Przedogródki

 • Przedogródki
 • /
 • Projekty i realizacje
 • /

Na Przedmieściu Oławskim spotkać można dziesiątki przedogródków – zielonych, ukwieconych zakątków w podwórkach, założonych przez samych mieszkańców. Widać w nich poszukiwanie miejsca dla siebie, ale również potrzebę aktywności i pozostawienia pozytywnego śladu w swoim otoczeniu. W przedogródkach przejawia się dobry sposób myślenia mieszkańców o wnętrzach kwartałów, które zdają się być dla nich strefą bardziej prywatną niż publiczną. Spora część podwórek jest jednak zajęta przez parkujące samochody, zauważalny jest też bardzo zły stan gruntowych nawierzchni.

Kwartał modelowy
- porównanie metod

Kwartał modelowy

 • Kwartał modelowy
 • /
 • Strategie i opracowania
 • /
 • Podwórka
 • /

Nagląca potrzeba prowadzenia rozważnych remontów godzących interesy zróżnicowanych interesariuszy doprowadziła do opracowania modelowej koncepcji zagospodarowania wnętrz kwartałowych. Uwzględnia ona najważniejsze funkcje – jak rekreacja, parkowanie, obsługa techniczna i komunalna. Odnosi się do przyjętych rozwiązań w sposób uniwersalny, co pozwoli w przyszłości systemowo zastosować analogiczne metody postępowania w kolejnych kwartałach wymagających kompleksowej rewitalizacji – na miarę lokalnych uwarunkowań i indywidualnych potrzeb użytkowników.