Zintegrowana Strategia Rewitalizacji

lokalizacja:
Leśnica
data:
2013
zespół:
Grażyna Adamczyk-Arns, Karolina Wiatrzyk, Paweł Wojdylak

Zintegrowana Strategia Rewitalizacji umożliwia interdyscyplinarne podejście do obszaru Leśnicy. Jej celem jest rozpoznanie deficytów i potencjałów osiedla oraz rozważenie możliwych scenariuszy działań, które pozwolą na poprawę jakości życia. Sformułowanie Strategii jest podstawą dla rozważań na temat wyboru kolejnego po Nadodrzu obszaru rewitalizacji.

W oczekiwaniu na wytyczne związane z kolejnym okresem programowania w ramach funduszy unijnych miasto przygotowuje się do kontynuowania procesu rewitalizacji. Pierwszym z kroków koniecznym do podjęcia jest wstępne zdefiniowanie obszarów, które wymagają wsparcia. Pozwoli to na wytypowanie priorytetowych części Wrocławia, które będą objęte Lokalnym Programem Rewitalizacji na lata 2016-2018, a jednocześnie zyskają szansę na dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Jednym z obszarów branych obecnie pod uwagę jest Leśnica. Rozpoznanie osiedla umożliwiające ewentualne późniejsze zakwalifikowanie do LPR wymaga szczegółowych analiz, zidentyfikowania deficytów i wglądu w jego sytuację funkcjonalną, przestrzenną, społeczną, gospodarczą i środowiskową. Takie właśnie spojrzenie umożliwia Zintegrowana Strategia Rewitalizacji. Jest to opracowanie opisujące Leśnicę z punktu widzenia jej mocnych stron, ale i problemów oraz zapotrzebowania na działania z zakresu odnowy. Definiuje ogólne cele strategiczne i operacyjne dla rewitalizacji obszaru i przedstawia możliwe do realizacji scenariusze wraz z listą koniecznych do podjęcia działań. Proponuje również ramowy harmonogram czynności rozpisany na kolejne lata.

Ze względu na małomiasteczkowy charakter osiedla i jego znaczne odsunięcie od ścisłego centrum miasta Leśnica mocno odróżnia się od XIX-wiecznego, śródmiejskiego Nadodrza, które było do tej pory polem doświadczeń rewitalizacyjnych dla Wrocławia. Analizami objęto teren o powierzchni około 340 ha, w znacznej części zurbanizowany i zamieszkały. Ten stan rzeczy znacząco zmienia dotychczasową perspektywę w programowaniu procesu rewitalizacji i wpływa na dobór właściwych działań.

data publikacji:
31/05/2013
zobacz też:
<< wstecz