Wyniki konkursu

lokalizacja:
Przedmieście Oławskie
data:
29/06/2017
organizator:
Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział we Wrocławiu

Wyłonieni zostali zwycięzcy konkursu na koncepcję zagospodarowania obszaru Przedmieścia Oławskiego w rejonie Żabiej Ścieżki. Sąd konkursowy obradował długo. Rywalizowało 13 prac, a jury zwróciło uwagę na mocne strony każdej z nich.

Niedawno ogłaszaliśmy konkurs studialny na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu pomiędzy rzeką Oławą i ulicami Żabia Ścieżka, Traugutta, Szybka we Wrocławiu. 29 czerwca 2017 późnym popołudniem w siedzibie Muzeum Architektury zakończyły się obrady sądu konkursowego – przyznano I, II i III nagrodę oraz dwa wyróżnienia. Wszystkie zgłoszone prace zwracają uwagę świetnymi rozwiązaniami i pomysłami. Jury brało pod uwagę szeroki wachlarz kryteriów, co pozwoliło na odkrycie założeń w każdej z nich.

Uzasadnienie werdyktu znajduje się w protokole, który dobrze oddaje wybór sądu konkursowego:

Pierwszą Nagrodę w wysokości 20 000 PLN przyznano pracy z nr 12 – aut. Magdalena Dymna, Bartosz Dymny

Uzasadnienie:
Prace doceniono za powściągliwe potraktowanie zadania konkursowego oraz uzyskanie spójnej i klarownej przestrzeni publicznej przy użyciu skromnych środków. Uwagę zwraca zachowanie równowagi miedzy przestrzenią publiczną a półpubliczną, klarowne powiązanie miasta i wody oraz zastosowanie zieleni jako równoważnego tworzywa urbanistycznego. Praca ukazuje, iż użycie niewielu elementów może kreować elegancką przestrzeń.

Drugą nagrodę w wysokości 12 000 PLN przyznano pracy z nr 7 – aut. Joanna Janikowska, Michał Romański, Justyna Turowska, Piotr Woldan

Uzasadnienie:
Prace doceniono za zaproponowanie pierzei wewnętrznej ulicy o trafnej skali i oryginalnym charakterze, kreującej ciekawe relacje przechodniów z przestrzenią półpubliczną. Doceniono zaproponowane rozwiązania funkcjonalne adekwatne dla miejsca. Wątpliwości budzi zbyt schematyczne potraktowanie przestrzeni nabrzeża.

Trzecią nagrodę w wysokości 8 000 PLN przyznano pracy z nr 9 – aut. Marta Dąbrowska

Uzasadnienie:
Prace doceniono za wskazanie możliwości uporządkowania przestrzeni przy użyciu intensywnej zabudowy. Uwagę zwraca ciekawe rozwiązanie rozbudowy Fabryki Wódek oraz ustanowienie jednolitej linii zabudowy od strony nabrzeża oraz powiązania wewnątrz kwartału z sąsiadującymi przestrzeniami publicznymi. Wątpliwości budzi skala zaproponowanych rozwiązań architektonicznych.

Wyróżnienie w wysokości 5 000 PLN przyznano pracy z nr 6 – aut. Anna Okoń, Laura Paluch

Uzasadnienie:
Prace doceniono za potraktowanie przestrzeni w sposób oryginalny i świadczący o wrażliwym poszukiwaniu genius loci.

Wyróżnienie honorowe przyznano pracy nr 10 – aut. Aleksandra Zienkiewicz, Jan Jerzmański

Uzasadnienie:
Prace doceniono za wykreowanie wyrazistej relacji przestrzennej pomiędzy budynkiem Fabryki Wódek a rzeką.

Sąd Konkursowy w składzie:
Arch. Krzysztof Mycielski – SARP Warszawa – przewodniczący Sądu Konkursowego
Dr arch. Maciej Hawrylak – SARP Wrocław – sędzia referent
Arch. Grażyna Adamczyk-Arns – Wrocławska Rewitalizacja Sp. z o. o.
Arch. Piotr Fokczyński – Urząd Miejski Wrocławia, Architekt Miasta
Arch. Jerzy Modlinger – SARP Wrocław
Arch. Anna Sroczyńska – Urząd Miejski Wrocławia, Biuro Rozwoju Wrocławia

przy wsparciu Konsultantów w składzie:
Agata Chmielowska – Urząd Miejski Wrocławia, Miejski Konserwator Zabytków
Michał Ciesielski – Urząd Miejski Wrocławia, Biuro Rozwoju Wrocławia
Dr arch. Agnieszka Tomaszewicz – Wydział Architektury PWr
Arch. Piotr Jański – Wrocławska Rewitalizacja Sp. z o. o.
Arch. Paweł Wojdylak – Wrocławska Rewitalizacja Sp. z o. o.
Janusz Dzielendziak – rada osiedla Przedmieście Oławskie
Magdalena Nawara – rada osiedla Przedmieście Oławskie

Z wynikami i zwycięskimi pracami można się zapoznać m.in. na stronie SARP-u. Gratulujemy wszystkim, którzy podjęli się tej niełatwej rywalizacji!

data publikacji:
30/06/2017
zobacz też:
<< wstecz