WROCŁAWSKA REWITALIZACJA W LIKWIDACJI

data:
13/05/2019
zespół:
Wrocławska Rewitalizacja

Od dzisiaj wchodzi w życie uchwała o otwarciu likwidacji naszej Spółki, a tym samym dobiega końca ponad 10-letni etap naszej pracy na rzecz rewitalizacji we Wrocławiu.

Nasze zadania były tak różnorodne, jak różnorodne jest miasto – od tworzenia strategii i koncepcji, poprzez projektowanie, pozyskiwanie funduszy, koordynację zaangażowania wszystkich uczestników procesu, prowadzenie procesu inwestycyjnego, aż do organizacji wydarzeń i konferencji, publikacje i zaangażowanie na rzecz edukacji. Zrealizowaliśmy tak wdzięczne projekty jak Mozaika Nadodrza, Infowuwa czy Galeria Neonów na Ruskiej.

Jesteśmy dumni z Lokalnego Biura Rewitalizacji i PRZED•POKOJU H13, które na Przedmieściu Oławskim są miejscami otwartymi dla Państwa – bo intensywny kontakt z mieszkańcami był dla nas zawsze najważniejszy. Spędziliśmy niezliczoną ilość godzin na rozmowach, spacerach studyjnych, dyskusjach (nierzadko trudnych), piknikach, zabawach z dziećmi, sadzeniu krokusów, zdobieniu pierników itp.

Z całego serca dziękujemy Państwu za te lata – za życzliwość, zainteresowanie, zaangażowanie, za konstruktywną krytykę i ciągłe motywowanie nas do dalszych działań.

Nasze zadania przejmą niedługo wydziały Urzędu Miejskiego Wrocławia. Jesteśmy przekonani, że również w przyszłości rewitalizacja we Wrocławiu będzie prowadzona intensywnie i z sukcesem!

Zespół Wrocławskiej Rewitalizacji

<< wstecz