Wokół fabryki wódek. Rewitalizacja Przedmieścia Oławskiego

lokalizacja:
Muzeum Architektury we Wrocławiu
data:
27/10 - 12/11/2017
zespół:
Grażyna Adamczyk-Arns, Artur Busz, Paweł Wojdylak, Małgorzata Zdebel

Wystawa organizowana w ramach DoFA’17 prezentuje prace konkursowe i prace studenckie dotyczące przestrzeni w rejonie dawnej fabryki wódek na Przedmieściu Oławskim. Stanowi punkt wyjścia do dalszych dyskusji i rozważań o roli terenów występujących w historycznej śródmiejskiej zabudowie i możliwości ich wykorzystania dla podnoszenia jakości życia w mieście. Jednym z takich miejsc – o szczególnym potencjale, wciąż jednak bardzo zaniedbanym – jest właśnie teren pomiędzy rzeką Oławą a ulicami Traugutta, Żabią Ścieżką i Szybką.

Do prac koncepcyjnych i dyskusji o rozwoju tego obszaru staraliśmy się zaprosić różne środowiska. Szczególnymi gośćmi realizowanych dotychczas w tym temacie działań byli uczestnicy kursu projektowania konserwatorskiego i rewitalizacji na Akademii Architektury w Mendrisio w Szwajcarii. Studenci pod opieką prof. Ruggero Tropeano przez cały semestr opracowywali koncepcje dla dawnej fabryki wódek Carla Schirdewana, ruin Kościoła Chrystusowego i przestrzeni publicznych w otoczeniu.

W czerwcu 2017 roku rozstrzygnięty został konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie koncepcji zagospodarowania obszaru wokół fabryki wódek. Celem konkursu, który organizowaliśmy wspólnie ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich oddział we Wrocławiu i Miastem Wrocław, było pozyskanie wiedzy o najlepszych możliwych scenariuszach przemian urbanistycznych jako podstawy do aktualizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Komplet informacji i prac, które w wyniku tych działań powstały dla fabryki wódek i jej szerokiego otoczenia, zawarliśmy w katalogu towarzyszącym wystawie. Udostępnialiśmy go bezpłatnie odwiedzającym Muzeum Architektury w dniach 27/10 – 12/11/2017.

data publikacji:
27/10/2017
<< wstecz