Tworzenie sieci współpracy

lokalizacja:
Wrocław, Stuttgart
data:
2012
zespół:
Grażyna Adamczyk-Arns, Justyna Dudek, Grzegorz Szewczyk

Celem projektu było stworzenie sieci współpracy pomiędzy miastami: Wrocławiem i Stuttgartem oraz wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie rewitalizacji osiedli modernistycznych, m.in. poprzez wizyty, wystawy i debaty grup roboczych.

W poszukiwaniu możliwości finansowania na realizację tego pomysłu złożyliśmy wniosek do Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. W lutym 2012 r. projekt otrzymał dotację w wys. 25 560 zł.

Realizacja przebiegła w dwóch etapach:

  • w Stuttgarcie odbyła się wystawa o osiedlu WuWA, a w jej uroczystym otwarciu udział wzięli przedstawiciele władz Miasta Stuttgartu, dyrekcja Muzeum Le Corbusiera, przedstawiciele Stowarzyszenia Przyjaciół Osiedla Weissenhof, uczelni wyższych i mieszkańcy. Miasto Wrocław reprezentowali: Wiceprezydent Adam Grehl, Architekt Miejski Piotr Fokczyński, Konserwator Miejski Katarzyna Hawrylak-Brzezowska, Wiceprzewodniczący Izby Architektów Andrzej Poniewierka, Członek Rady Muzealnej Muzeum Architektury Tadeusz Sawa-Borysławski, ekspert ds. architektury modernistycznej dr Jadwiga Urbanik. Ponadto goście z Polski zapoznali się z działaniami z zakresu rewitalizacji substancji modernistycznej w Stuttgarcie. Obie strony były zgodne co do konieczności kontynuowania współpracy,
  • we Wrocławiu odbyła się wystawa o osiedlu Weissenhof, a w jej uroczystym otwarciu udział wzięli przedstawiciele władz Miasta Wrocławia, Rady Miejskiej, Politechniki Wrocławskiej, Muzeum Architektury i innych instytucji. Stuttgart reprezentowali przedstawiciele magistratu i uczelni wyższych, dyrekcja Muzeum Le Corbusiera, przedstawiciele Stowarzyszenia Przyjaciół Osiedla Weissenhof oraz architekci działający na polu rewitalizacji obiektów modernistycznych.

Goście zapoznali się z aktualnymi zamierzeniami Miasta Wrocławia zmierzającymi do podniesienia rangi osiedla WuWA.

Zobowiązano się do kontynuacji współpracy oraz pozyskania dalszych partnerów w celu wspólnego wnioskowania o przyznanie Europejskiego Znaku Dziedzictwa. W projekcie tym Spółka pełni rolę koordynatora ze strony Wrocławia.

Działania zrealizowano z finansowym wsparciem Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, w partnerstwie z Freunde der Weissenhofsiedlung w Stuttgarcie.

data publikacji:
27/12/2012
<< wstecz