Warsztaty studenckie we Wrocławiu

data:
2016
organizator:
Wyższa Szkoła Techniki w Stuttgarcie (lider projektu) w partnerstwie ze spółką Wrocławska Rewitalizacja
współpraca:
Miasto Stuttgart, Miasto Wrocław, Politechnika Wrocławska, Knödler-Decker-Stiftung

Warsztaty studenckie obyły się w listopadzie 2016 r. w ramach projektu "Strategie zintegrowanej odnowy miast we Wrocławiu i Stuttgarcie – transfer wiedzy, studia przypadków i struktury kooperacji na rzecz odnowy historycznych kwartałów".

Lokalne Biuro Rewitalizacji na tydzień zamieniło się w kuźnię pomysłów. Studenci Wyższej Szkoły Techniki w Stuttgarcie (HfT) i Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej (PWr) pracowali intensywnie nad koncepcjami dla czterech kluczowych miejsc Przedmieścia Oławskiego:

 1. Obszar dawnej Wytwórni Wódek Schirdewana (temat przewodni: architektura / przestrzeń miejska / ochrona zabytków)
 2. Skrzyżowanie Traugutta, Kościuszki oraz Krakowskiej (temat przewodni: przestrzeń miejska / sztuki wizualne / urban design)
 3. Tereny pokolejowe wzdłuż ul. Brzeskiej (temat przewodni: urbanistyka / mieszkalnictwo)
 4. Podwórko Krasińskiego – Worcella – Pułaskiego – Komuny Paryskiej (temat przewodni: przestrzenie półpubliczne / mieszkalnictwo / otoczenie mieszkaniowe)

Efektem warsztatów były nie tylko propozycje ciekawych rozwiązań dla Przedmieścia Oławskiego. Międzynarodowe spotkanie stało się  dla studentów prawdziwym warsztatem przyszłej pracy architektów wymagało zespołowego podejścia do rozwiązywania problemów, intensywnej pracy w grupie, uwzględnienia i skoordynowania wielu dziedzin w przyjmowanych metodach postępowania, umiejętności prezentowania wypracowanych efektów czy tworzenia komunikatywnych materiałów graficznych.

Kolejne warsztaty odbędą się w Stuttgarcie na wiosnę 2017 r.

data publikacji:
30/11/2016
zobacz też:

Warsztaty eksperckie we Wrocławiu
Transfer wiedzy Stuttgart-Wrocław

Warsztaty eksperckie we Wrocławiu

 • Sieci współpracy
 • /
 • Transfer wiedzy Stuttgart-Wrocław
 • /

Interdyscyplinarne warsztaty eksperckie zrealizowane były w ramach projektu "Strategie zintegrowanej odnowy miast we Wrocławiu i Stuttgarcie – transfer wiedzy, studia przypadków i struktury kooperacji na rzecz odnowy historycznych kwartałów". W niemiecko-polskim gronie przedstawicieli samorządów, instytucji pozarządowych, praktyków oraz naukowców zajmujących się na co dzień tematyką odnowy miast szukaliśmy odpowiedzi na pytania dotyczące kompleksowej modernizacji i remontów historycznej zabudowy mieszkaniowej.

Transfer wiedzy
Stuttgart - Wrocław

Transfer wiedzy

 • Transfer wiedzy Stuttgart-Wrocław
 • /
 • Sieci współpracy
 • /

Wraz z Wyższą Szkołą Techniki w Stuttgarcie (HfT) realizujemy projekt badawczy pn. "Strategie zintegrowanej odnowy miast we Wrocławiu i Stuttgarcie – transfer wiedzy, studia przypadków i struktury kooperacji na rzecz odnowy historycznych kwartałów". Pomysł zgłoszony do Polsko-Niemieckiej Fundacji na Rzecz Nauki zyskał uznanie i dofinansowanie. Naszymi partnerami są: Urząd Planowania i Odnowy Miasta Stuttgartu, Miasto Wrocław, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej (PWr) i Knödler-Decker-Stiftung.

<< wstecz