Warsztaty studenckie w Stuttgarcie

lokalizacja:
Stuttgart
data:
23-27/04/2017
organizator:
Wyższa Szkoła Techniki w Stuttgarcie (lider projektu) w partnerstwie ze spółką Wrocławska Rewitalizacja
współpraca:
Miasto Stuttgart, Miasto Wrocław, Politechnika Wrocławska, Knödler-Decker-Stiftung

Podczas pięciodniowych warsztatów w Stuttgarcie studenci architektury, urbanistyki, zarządzania infrastrukturą i geografii Politechniki Wrocławskiej i Wyższej Szkoły Techniki w Stuttgarcie opracowywali w mieszanych grupach roboczych przykładowe urbanistyczne koncepcje odnowy dla wybranych obszarów częściowych w dzielnicy Stuttgart-West.

Celem warsztatów była identyfikacja wyzwań dotyczących klimatu w mieście, gęstości zabudowy i jakości życia w odniesieniu do odnowy miasta w okręgu Stuttgart-West i opracowanie odpowiednich strategii rozwiązań. Wybrano tę część miasta jako obszar opracowania, ze względu na bardzo wysoką gęstość i intensywność zabudowy oraz dlatego, że części tego terenu planuje się włączyć w obszar przeznaczony do rewitalizacji. Zwłaszcza w obliczu wysokiego zapotrzebowania na mieszkania i rosnącej aktualności  problemu zmian klimatycznych, istnieje paląca potrzeba zmian w okręgu Stuttgart-West.

Istotnymi problemami podejmowanymi na warsztacie były:

 • W jaki sposób postępować z istniejącą gęstością zabudowy?
 • Czy można zaplanować staranne przemyślanie dogęszczanie zabudowy?
 • Czy istniejące budynki mają pozostać zachowane jako dziedzictwo kultury budowlanej?
 • Jakie działania można podjąć w celu lepszej wentylacji i ogólnej poprawy mikroklimatu?
 • W jaki sposób czynniki te wpływają na jakość życia w danym kwartale?

Dzięki zaangażowaniu studentów różnych kierunków powstały holistyczne, zintegrowane podejścia do procesu odnowy miast. Opiekę merytoryczną sprawowali Prof. Detlef Kurth i Susanne Toellner (Hochschule für Technik Stuttgart), Dr Andrzej Poniewierka i Dr Paweł Pach (Politechnika Wrocławska) oraz Grażyna Adamczyk-Arns (Wrocławska Rewitalizacja).

data publikacji:
30/04/2017
zobacz też:

Transfer wiedzy
Stuttgart - Wrocław

Transfer wiedzy

 • Transfer wiedzy Stuttgart-Wrocław
 • /
 • Sieci współpracy
 • /

Wraz z Wyższą Szkołą Techniki w Stuttgarcie (HfT) realizujemy projekt badawczy pn. "Strategie zintegrowanej odnowy miast we Wrocławiu i Stuttgarcie – transfer wiedzy, studia przypadków i struktury kooperacji na rzecz odnowy historycznych kwartałów". Pomysł zgłoszony do Polsko-Niemieckiej Fundacji na Rzecz Nauki zyskał uznanie i dofinansowanie. Naszymi partnerami są: Urząd Planowania i Odnowy Miasta Stuttgartu, Miasto Wrocław, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej (PWr) i Knödler-Decker-Stiftung.

Warsztaty eksperckie we Wrocławiu
Transfer wiedzy Stuttgart-Wrocław

Warsztaty eksperckie we Wrocławiu

 • Sieci współpracy
 • /
 • Transfer wiedzy Stuttgart-Wrocław
 • /

Interdyscyplinarne warsztaty eksperckie zrealizowane były w ramach projektu "Strategie zintegrowanej odnowy miast we Wrocławiu i Stuttgarcie – transfer wiedzy, studia przypadków i struktury kooperacji na rzecz odnowy historycznych kwartałów". W niemiecko-polskim gronie przedstawicieli samorządów, instytucji pozarządowych, praktyków oraz naukowców zajmujących się na co dzień tematyką odnowy miast szukaliśmy odpowiedzi na pytania dotyczące kompleksowej modernizacji i remontów historycznej zabudowy mieszkaniowej.

<< wstecz