Warsztaty eksperckie w Stuttgarcie

lokalizacja:
Stuttgart
data:
06-07/03/2017
organizator:
Wyższa Szkoła Techniki w Stuttgarcie (lider projektu) w partnerstwie ze spółką Wrocławska Rewitalizacja
współpraca:
Miasto Stuttgart, Miasto Wrocław, Politechnika Wrocławska, Knödler-Decker-Stiftung

W nawiązaniu do analogicznego wydarzenia we Wrocławiu w 2016 roku, drugi warsztat ekspercki odbył się w Stuttgarcie, w Wyższej Szkole Techniki.

Uczestnikami byli przedstawiciele ministerstw, gmin, szkół wyższych i pełnomocników ds. rewitalizacji obu krajów. Eksperci landu Badenii-Wirtembergii i Miasta Stuttgart zaprezentowali na początku cele polityki landu oraz gminne procedury i strategie odnowy miast, które poddano pogłębionej dyskusji.

Efekty działalności rewitalizacyjnej w Stuttgarcie zobrazowano podczas spaceru po dzielnicy Heslach. W trwającym dziesięciolecia procesie rewitalizacji, obejmującym trzy wyznaczone obszary, wspierano remonty starego budownictwa, umożliwiono nową inwestycję mieszkaniową w istniejącej zabudowie i dokonano rewaloryzacji przestrzeni publicznej. W szczególności zagospodarowano z dbałością o wysoką jakość trzy centralne place jako miejsca spotkań mieszkańców kwartałów.

Problemy badawcze podzielono na cztery obszary tematyczne:

 • procedury związane z realizacją procesu rewitalizacji,
 • renowacja budynków, heterogeniczność społeczna i strategia rewitalizacji,
 • finansowanie, prowadzenie projektów, deweloperzy,
 • otoczenie mieszkaniowe, jakość życia w mieście.

Problemy badawcze dyskutowano osobno w języku polskim i niemieckim, polska i niemiecka grupa ekspertów oddzielnie sformułowała swoje zalecenia dla landu Badenii-Wirtembergii i miasta Stuttgartu. W efekcie dyskusji nad tematami badawczymi sformułowano zalecenia zarówno dla landu Badenii-Wirtembergii, jak i dla miasta Stuttgartu.

Eksperci niemieccy:

 • Uwe Altrock, Uniwersytet Kassel, Fakultet Odnowa Miast – Przebudowa Miast
 • Friedemann Gschwind, Urząd Miasta Stuttgart, Urząd Planowania i Odnowy Miasta
 • Martin Holch, Miasto Stuttgart, Urząd Planowania i Odnowy Miasta
 • Andreas Kaufmann, Biuro Kaufmann, Lipsk
 • Ralph König, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Mieszkalnictwa, Stuttgart
 • Detlef Kurth, Hochschule für Technik Stuttgart
 • Jasmin Rapphold-Bierstedt, STEG Stuttgart
 • Ulrich Scholtz, Knödler-Decker-Stiftung, Stuttgart
 • Susanne Toellner, Hochschule für Technik Stuttgart
 • Theodor Winters, S.T.E.R.N Spółka Odnowy Miasta, Berlin

Eksperci polscy:

 • Grażyna Adamczyk-Arns, Wrocławska Rewitalizacja
 • Michał Ciesielski, Urząd Miejski Wrocławia, Biuro Rozwoju Wrocławia
 • Przemysław Derwich, Ministerstwo Rozwoju, Departament Programów Pomocowych, Warszawa
 • Aleksandra Jadach-Sepioło, Instytut Rozwoju Miast, Zakład Mieszkalnictwa i Odnowy Miast, Warszawa
 • Andrzej Poniewierka, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej
 • Paweł Pach, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej
 • Karolina Wiatrzyk, Wrocławska Rewitalizacja
 • Paweł Wojdylak, Wrocławska Rewitalizacja
data publikacji:
10/03/2017
zobacz też:

Transfer wiedzy
Stuttgart - Wrocław

Transfer wiedzy

 • Transfer wiedzy Stuttgart-Wrocław
 • /
 • Sieci współpracy
 • /

Wraz z Wyższą Szkołą Techniki w Stuttgarcie (HfT) realizujemy projekt badawczy pn. "Strategie zintegrowanej odnowy miast we Wrocławiu i Stuttgarcie – transfer wiedzy, studia przypadków i struktury kooperacji na rzecz odnowy historycznych kwartałów". Pomysł zgłoszony do Polsko-Niemieckiej Fundacji na Rzecz Nauki zyskał uznanie i dofinansowanie. Naszymi partnerami są: Urząd Planowania i Odnowy Miasta Stuttgartu, Miasto Wrocław, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej (PWr) i Knödler-Decker-Stiftung.

Warsztaty eksperckie we Wrocławiu
Transfer wiedzy Stuttgart-Wrocław

Warsztaty eksperckie we Wrocławiu

 • Sieci współpracy
 • /
 • Transfer wiedzy Stuttgart-Wrocław
 • /

Interdyscyplinarne warsztaty eksperckie zrealizowane były w ramach projektu "Strategie zintegrowanej odnowy miast we Wrocławiu i Stuttgarcie – transfer wiedzy, studia przypadków i struktury kooperacji na rzecz odnowy historycznych kwartałów". W niemiecko-polskim gronie przedstawicieli samorządów, instytucji pozarządowych, praktyków oraz naukowców zajmujących się na co dzień tematyką odnowy miast szukaliśmy odpowiedzi na pytania dotyczące kompleksowej modernizacji i remontów historycznej zabudowy mieszkaniowej.

Warsztaty studenckie w Stuttgarcie
Transfer wiedzy Stuttgart-Wrocław

Warsztaty studenckie w Stuttgarcie

 • Transfer wiedzy Stuttgart-Wrocław
 • /
 • Sieci współpracy
 • /

Podczas pięciodniowych warsztatów w Stuttgarcie studenci architektury, urbanistyki, zarządzania infrastrukturą i geografii Politechniki Wrocławskiej i Wyższej Szkoły Techniki w Stuttgarcie opracowywali w mieszanych grupach roboczych przykładowe urbanistyczne koncepcje odnowy dla wybranych obszarów częściowych w dzielnicy Stuttgart-West.

Warsztaty architektoniczne z mieszkańcami
Przedmieście Oławskie

Warsztaty architektoniczne z mieszkańcami

 • Wydarzenia
 • /
 • Lokalne Biuro Rewitalizacji Przedmieście Oławskie
 • /

Do Wrocławia zawitała grupa hiszpańskich architektów, którzy w ramach Europejskiej Stolicy Kultury i we współpracy z architektami z grupy Port mieli przez cztery dni pracować z polskimi studentami nad projektem dotyczącym wizerunku miejsca. Przedmieście Oławskie stało się ich warsztatem, a w prace zaangażowani zostali mieszkańcy.

<< wstecz