LPR 2016-2018 uchwalony!

lokalizacja:
Nadodrze, Przedmieście Oławskie
data:
21/04/2016
zespół:
Grażyna Adamczyk-Arns, Emilia Grotowska, Paulina Mędrek, Hanna Ruman, Grzegorz Szewczyk, Karolina Wiatrzyk, Paweł Wojdylak

Na posiedzeniu w dniu 21 kwietnia 2016 radni Rady Miejskiej Wrocławia jednogłośnie uchwalili Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2016-2018. Po ostatecznej weryfikacji i akceptacji Urzędu Marszałkowskiego przyjęcie dokumentu jako obowiązującego prawa otworzy czas intensywnych prac zmierzających do pozyskania dofinansowania i realizacji wybranych projektów.

Lokalny Program Rewitalizacji to dokument związany z pozyskiwaniem funduszy unijnych na odnowę miast. Zamknęliśmy etap konsultacji i opracowania Programu, a po weryfikacji specjalistycznej został przyjęty przez Radę Miejską Wrocławia. Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem zgłoszonych projektów!

LPR 2016-2018 jest do pobrania na stronach Urzędu Miejskiego Wrocławia jako załącznik do uchwały uchwalającej:

Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2016-2018

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w jego opracowanie!

data publikacji:
21/04/2016
zobacz też:

Fiszki LPR 2016-2018
(1. nabór)

Fiszki LPR 2016-2018

  • Spotkania i konsultacje
  • /
  • LPR 2016 - 2018
  • /

Lokalny Program Rewitalizacji to dokument związany z pozyskiwaniem funduszy unijnych na odnowę miast. Jeśli przewidują Państwo realizację projektów rewitalizacyjnych na Przedmieściu Oławskim lub na Nadodrzu, w granicach obszarów objętych wsparciem, zapraszamy do składania fiszek projektowych. Umieszczenie Państwa planów w Programie w przyszłości będzie warunkiem ubiegania się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

Podwórka
na Przedmieściu Oławskim

Podwórka

  • Podwórka
  • /

Aktualnym i naglącym zagadnieniem jest odnowa XIX-wiecznych osiedli mieszkaniowych. Dotyczy wielu równoległych płaszczyzn, zarówno poprawy stanu technicznego budynków i poziomu infrastruktury, jak również kwestii związanych z funkcjonowaniem obszaru i użytkowaniem jego przestrzeni. Zwłaszcza te ostatnie wydają się być niezwykle istotne przy tworzeniu przyjaznych warunków życia i zamieszkiwania w tym historycznym obszarze.

<< wstecz