Strategia rewitalizacji WuWA

lokalizacja:
Wrocław
data:
2010
zespół:
Grażyna Adamczyk-Arns, Justyna Dudek, Grzegorz Szewczyk

Zespół urbanistyczny WuWA we Wrocławiu jest jednym z sześciu wzorcowych osiedli, które powstały w Europie w końcu lat 20-tych i na początku lat 30-tych, w ramach Wystaw Budowlanych organizowanych przez Werkbund. Celem niniejszego opracowania jest stworzenie podstaw do wielopłaszczyznowej, skoordynowanej strategii postępowania, która w kolejnych latach będzie realizowana przez Miasto Wrocław.

Nowatorskie spojrzenie na procesy urbanizacji, przeludnienie miast, oczekiwania społeczeństwa w sferze jakości życia, możliwość stosowania w budownictwie nowych technologii – wszystkie te aspekty wymagały nowego podejścia do form mieszkania i pracy i stanowiły wyzwanie dla urbanistów i architektów okresu międzywojennego. Organizując i finansując wystawę „Wohnen und Werkraum” władze ówczesnego Wrocławia stworzyły możliwość eksperymentu szczególnej wagi, którego efekty przyczyniły się do rozwoju nowoczesnej architektury XX. wieku.

Sam ten fakt czyni z osiedla WuWA unikalny zespół o niewymiernej wartości – tym bardziej, że jest ono do dnia dzisiejszego stosunkowo dobrze zachowane, mimo zaistniałych zniszczeń i postępującej degradacji. Innym ważnym atutem jest lokalizacja osiedla, sąsiadującego z rejonem Hali Stulecia i ZOO, które obok strefy Rynku i strefy Stadionu Miejskiego będzie jednym z trzech najważniejszych miejsc we Wrocławiu oferujących funkcje kulturalne, biznesowe, rozrywkowe i rekreacyjne.

Również łatwa dostępność, bliskość Rynku czy Ostrowa Tumskiego oraz atrakcyjność oferty całego obszaru, skierowanej do publiczności o zróżnicowanych zainteresowaniach i w różnych przedziałach wiekowych, jest potencjałem, który powinien zostać wykorzystany dla zespołu WuWA.

Długoletni zastój inwestycyjny spowodował daleko posuniętą degradację zabudowy i przestrzeni publicznych. Przeprowadzenie działań rewitalizacji zespołu WuWA jest z wielu względów przedsięwzięciem pilnym i koniecznym. Proces ten powinien być realizowany w sposób skoordynowany i kompleksowy, aby zagwarantować możliwie efektywne, lecz zarazem zgodne z rzeczywistymi możliwościami prowadzenie zarówno pojedynczych projektów, jak i postęp prac na terenie całego zespołu. Opracowanie Strategii rewitalizacji dla zespołu WuWA daje podstawy do wielopłaszczyznowej, skoordynowanej strategii postępowania, która w kolejnych latach będzie realizowana przez Miasto Wrocław.

data publikacji:
29/12/2010
zobacz też:

Przestrzenie publiczne
Realizacja WuWA

Przestrzenie publiczne

  • Przestrzenie publiczne
  • /

Miasto Wrocław od dłuższego czasu prowadzi działania zmierzające do rewaloryzacji i pielęgnacji wyjątkowego osiedla, jakim jest WuWA. Wszystkie działania są elementami spójnej strategii. Zmierzają do realizacji celu strategicznego polegającego na ochronie i pielęgnacji dobra kulturowego oraz upowszechnianiu wiedzy na temat znaczenia tego miejsca – zarówno wśród turystów, mieszkańców samego osiedla i całego Wrocławia, turystów, jak również w kontekście międzynarodowym.

WuWA 2010-2017
Historia projektu

WuWA 2010-2017

  • WUWA
  • /
  • Przestrzenie publiczne
  • /
  • Projekty i realizacje
  • /

Unikalna wartość osiedla WuWA w skali światowej jest niezaprzeczalna, podobnie jak jego znaczenie jako jednego z 6 eksperymentalnych osiedli modernistycznych, które powstały w ramach wystaw budowlanych organizowanych przez Werkbund. Dzisiaj architektura i epoka modernizmu cieszą się coraz większym zainteresowaniem, nie tylko w kręgach fachowych. Coraz częściej organizowane są wycieczki „szlakiem modernizmu”, coraz więcej turystów indywidualnych szuka niebanalnych celów zwiedzania, coraz więcej mieszkańców interesuje się historią własnego miasta. Osiedle WuWA jest więc nadal typowo mieszkalne, jednocześnie jednak staje się ikoną architektury i celem turystycznym.

<< wstecz