Stuttgart 2013

lokalizacja:
Stuttgart
data:
2013
zespół:
Grażyna Adamczyk-Arns

Celem zaplanowanych w tym projekcie działań jest stworzenie międzynarodowej sieci współpracy pomiędzy miastami, w których położone są osiedla Werkbundu: Stuttgartem, Brnem, Wrocławiem, Wiedniem, Zurychem i Pragą.

W listopadzie 2013 roku po raz pierwszy w historii udało się zorganizować spotkanie przedstawicieli wszystkich sześciu osiedli Werkbudu. Rolę lidera i koordynatora przejęło miasto Stuttgart. Po 2-dniowych debatach w szerokim gronie wszyscy uczestnicy byli zgodni co do tego, że konieczna jest kontynuacja wymiany doświadczeń oraz prezentacja dorobku osiedli w skali większej niż dotychczas. Spora część debaty skoncentrowana była więc na ustaleniach dotyczących działań promocyjno-edukacyjnych. Wyrażono wolę, aby w związku z nadanym Wrocławiowi tytułem Europejskiej Stolicy Kultury 2016 zaprezentować wspólnie wszystkie osiedla i pokazać ich dorobek i znaczenie w kontekście europejskiego dziedzictwa kulturowego.

Forma i zakres wystawy będą zależeć od możliwości prezentacji w ramach wydarzeń ESK 2016. Uczestnicy sieci współpracy dostosują się w tym względzie do oczekiwań miasta Wrocławia. Jesteśmy w bieżącym kontakcie. Najpóźniej z końcem 2014 roku zapadnie decyzja odnośnie możliwych form prezentacji – po kolejnym spotkaniu w dużym gronie.

data publikacji:
29/11/2013
<< wstecz