Wrocław 2015

lokalizacja:
Wrocław
data:
2015
zespół:
Grażyna Adamczyk-Arns

Celem działań międzynarodowej sieci współpracy pomiędzy miastami, w których położone są osiedla Werkbundu – Stuttgartem, Brnem, Wrocławiem, Wiedniem, Zurychem i Pragą – jest dbałość o uznanie roli wzorcowych osiedli w wymiarze osiągnięć kultury europejskiej.

Wrocław gościł przedstawicieli miast, w których położone są osiedla Werkbundu, na kolejnym – trzecim już – spotkaniu w ramach zawiązanej sieci współpracy. Ustalenia poprzednich zjazdów koncentrowały się wokół rozlicznych decyzji dotyczących organizacji wystawy oraz towarzyszących jej działań promocyjno-edukacyjnych. Tym razem zjazd partnerów miał jeden temat przewodni: docelową aranżację wystawy o osiedlach w ramach obchodów Europejskiej Stolicy Kultury 2016.

Realizacja pomysłu wymagała solidarnego, partnerskiego podejścia wszystkich zaangażowanych stron. Każda ze stron nieodpłatnie udostępniła i dostarczyła wszystkie eksponaty, a także materiał zdjęciowy, plany, ilustracje i eseje autorstwa wybitnych ekspertów, które są opublikowane w katalogu towarzyszącym wystawie. Strona wrocławska odpowiadała za koordynację działań i komunikację między uczestnikami, prace koncepcyjne i merytoryczne, a także współpracę przy opracowaniu koncepcji wystawy i katalogu.

Po raz pierwszy w historii wszystkie osiedla zostaną zaprezentowane jednocześnie, jako całość.

data publikacji:
25/11/2015
<< wstecz