Praga 2016

lokalizacja:
Praga
data:
2016
zespół:
Grażyna Adamczyk-Arns

Celem działań międzynarodowej sieci współpracy pomiędzy miastami, w których położone są osiedla Werkbundu – Stuttgartem, Brnem, Wrocławiem, Wiedniem, Zurychem i Pragą – jest dbałość o uznanie roli wzorcowych osiedli w wymiarze osiągnięć kultury europejskiej.

Tym razem tematem przewodnim spotkania było przystąpienie do prac zmierzających do wspólnego wnioskowania o przyznanie osiedlom Znaku Dziedzictwa Europejskiego. Znak Dziedzictwa Europejskiego jest wyróżnieniem przyznawanym obiektom dziedzictwa kulturowego, które odegrały szczególną rolę w kształtowaniu historii i kultury Europy lub rozwoju wartości stanowiących fundament integracji europejskiej.

Ogólnym celem Znaku Dziedzictwa Europejskiego jest wzmocnienie u obywateli europejskich, w szczególności u młodych ludzi, poczucia przynależności do Unii Europejskiej, w oparciu o wspólne wartości i elementy europejskiej historii i dziedzictwa kulturowego, a także uznanie walorów różnorodności krajowej i regionalnej oraz wzmocnienie wzajemnego zrozumienia i dialogu międzykulturowego.

Mając na uwadze powyższy cel, Znak Dziedzictwa Europejskiego jest przyznawany obiektom, które mają silną europejską wartość symboliczną i podkreślają wspólną historię Europy i budowania Unii Europejskiej oraz europejskie wartości i prawa człowieka będące fundamentem procesu integracji europejskiej.

data publikacji:
27/12/2016
<< wstecz