Brno 2014

lokalizacja:
Brno
data:
2014
zespół:
Grażyna Adamczyk-Arns

Celem działań międzynarodowej sieci współpracy pomiędzy miastami, w których położone są osiedla Werkbundu – Stuttgartem, Brnem, Wrocławiem, Wiedniem, Zurychem i Pragą – jest wymiana doświadczeń i upowszechnianie wiedzy nt. modernistycznych osiedli.

Spotkanie w Stuttgarcie w 2013 roku zainicjowało współpracę przedstawicieli miast, w których położone są osiedla Werkbundu. Na jesień 2014 roku zaplanowany został kolejny zjazd uczestników projektu. Tym razem gospodarzem było miasto Brno.

Pokazaliśmy prezentację multimedialną zawierającą sprawozdanie z ostatnich 12 miesięcy działań na osiedlu WuWA, a także przedstawiliśmy koncepcję wystawy osiedli Werkbundu – we Wrocławiu w ramach ESK 2016.

Propozycja ta była głównym tematem dyskusji uczestników sieci drugiego dnia obrad. Pozytywna reakcja wszystkich partnerów i jednomyślne deklaracje aktywnego współuczestnictwia pozwoliły na podjęcie kolejnych kroków — skierowanie zaproszeń Prezydenta Wrocławia do prezydentów miast sieci osiedli Werkbundu i rozpoczęcie starań o możliwość organizacji wystawy w ramach ESK 2016 we Wrocławiu.

data publikacji:
27/12/2014
<< wstecz