Sieć połączeń między kwartałami

lokalizacja:
Przedmieście Oławskie
data:
2015
zespół:
Grażyna Adamczyk-Arns, Hanna Ruman, Paweł Wojdylak

W osiedlach ciasno zabudowanych rozległymi kwartałami piesi zwyczajowo i intuicyjnie poruszają się „na skróty” – podwórka łączą się z systemem ulic w spójną sieć szlaków. Wykształcone są przede wszystkim przez samych mieszkańców, którzy najlepiej wiedzą, które przejścia czy bramy są otwarte i prowadzą do obranego celu. Stąd też stały ruch w podwórkach. Właściwe wydaje się jego uwzględnienie w działaniach podejmowanych w przestrzeni osiedla, tak by odbywał się w sposób bezpieczny i komfortowy. Jak to zrobić?

Cechą szczególną Przedmieścia Oławskiego jest wynikająca z jego skali dostępność – poszczególne miejsca są zazwyczaj osiągalne w ruchu pieszym. Stąd też stała obecność osób w drodze – mieszkańców, przechodniów, ludzi z „zewnątrz”. Łatwo zauważyć, że zwyczajowym i najbardziej intuicyjnym sposobem poruszania jest spacer „na skróty”. Szczególnie miejscowi przemieszczają się znanymi sobie przejściami, korzystając z przechodnich podwórek, otwartych bram czy innych luk w zwartej zabudowie. Tym samym wzmocnieniu ulega specyficzna, komunikacyjna rola podwórek. Łączą się z systemem ulic w spójną sieć szlaków, wytyczonych przede wszystkim przez samych mieszkańców na popularnych i potrzebnych kierunkach.

W osobnym opracowaniu „Przedmieście Oławskie na skróty” ta sieć została przeanalizowana pod kątem możliwości  jej utrwalenia i rozwoju. Jej organizacja nie stanowi projektu samego w sobie, ale powinna być elementem wszystkich działań podejmowanych w przestrzeni osiedla. Szansą dla sieci połączeń są remonty podwórek przewidywane w ramach rewitalizacji osiedla. Powinny być prowadzone z poszanowaniem tego sposobu poruszania i zapewniać bezpieczeństwo i komfort zarówno pieszym, jak i mieszkańcom, którzy nie zawsze są przychylni wpuszczaniu osób z zewnątrz na swoje podwórka. Dlatego analizy wymagają m.in. przejścia, które są dostępne lub możliwe do utworzenia, funkcje, które obecne są w oficynach, przestrzenie generujące intensywny ruch pieszy, struktura własności gruntów etc. Koncepcja docelowego kształtu systemu połączeń w obrębie osiedla uwzględniła szerokie spektrum zagadnień, analiz i obserwacji. Obejmuje również bank elementów z pozytywnymi przykładami analogicznych realizacji z całego świata, które  warto wziąć pod uwagę w procesie projektowym.

data publikacji:
25/11/2015
zobacz też:

Kwartał modelowy
na Przedmieściu Oławskim

Kwartał modelowy

  • Strategie i opracowania
  • /
  • Podwórka
  • /

Zagospodarowanie podwórek nie zawsze odpowiada potrzebom mieszkańców. Często brakuje tu miejsc do spędzania czasu wolnego czy rekreacji, a zaniedbane przestrzenie służą jako prowizoryczne parkingi. Remonty podwórek są szansą na poprawę jakości otoczenia mieszkaniowego pod warunkiem, że nie ograniczają się do sfery technicznej. Stworzenie modelowej koncepcji zagospodarowania wnętrz kwartałowych jest próbą wskazania wzorcowego postępowania dla wrocławskich podwórek na Nadodrzu i Przedmieściu Oławskim.

<< wstecz