lokalizacja:
Ruska 46 abc
data:
od 2014
zespół:
Grażyna Adamczyk-Arns, Piotr Jański
współpraca:
Zarząd Zasobu Komunalnego

RUSKA 46 abc to nie tylko adres, ale też nazwa wielowątkowego projektu, dzięki któremu jedno z podwórek między ulicami Ruską a św. Antoniego staje się miejscem aktywności twórczych i platformą obcowania ze sztuką w szerokim tego słowa znaczeniu. Projekt RUSKA 46 abc realizuje ideę „Przestrzenie dla piękna” będącą hasłem Wrocławia jako Europejskiej Stolicy Kultury 2016.

Ruska 46 abc dzisiaj jest …

… położonym w centrum Wrocławia zespołem zabudowy w formie pasażu o postindustrialnym charakterze;
… miejscem o niepowtarzalnej atmosferze;
… enklawą działań artystycznych i aktywności różnych grup i inicjatyw oddolnych;
… siedzibą takich organizacji jak Cantores Minores, Impart 2016, Ognisko Plastyczne, Małe Instrumenty, IP Group, Atelier ceramiczne Tyc-Klekot, Rita Baum, BWA, Centrum Praw Kobiet, Art Brut, Neon Side, Ad Spectatores i wielu innych.

Od 2012 roku jesteśmy gospodarzem tego miejsca. Celem naszych działań jest stworzenie optymalnych warunków do pracy i rozwoju inicjatyw już w tej przestrzeni obecnych, a także pozyskiwanie nowych, pożądanych funkcji budujących wizerunek Ruskiej 46 jako miejsca tętniącego życiem, przestrzenią publiczną o unikalnym kulturalno-artystycznym charakterze.

Priorytetem przy pracach projektowych jest zachowanie cennych istniejących elementów i tradycji przy jednoczesnej adaptacji budynków poprzemysłowych z lat 1900 – 1910 do dzisiejszych standardów i wymogów bezpieczeństwa. Pieczę nad realizacją prac budowlanych pełni z ramienia Miasta Zarząd Zasobu Komunalnego.

 Ruska 46 abc będzie …

… miejscem pracy – twórczej, społecznej, innowacyjnej – i wymiany myśli, doświadczeń, wrażeń – dzięki działającym tu artystom, stowarzyszeniom, instytucjom oraz gościom zapraszanym do współpracy;
… miejscem wydarzeń o roli kulturo- i centrotwórczej w skali miasta, m.in. dzięki włączeniu przestrzeni do kulturalnej mapy Wrocławia i organizowanym tu koncertom, akcjom artystycznym i społecznym oraz wydarzeniom z zakresu kultury alternatywnej;
… miejscem rozpoznawalnym i otwartym, odwiedzanym chętnie nie tylko przez osoby zainteresowane kulturą i sztuką, ale też przez mieszkańców i turystów, pełniącym rolę specyficznego centrum kultury o unikalnym charakterze.

 Zrealizowano już…

… generalny remont i przebudowę budynku Ruska 46a;
… remont dachu nad budynkami B i C;
… zabezpieczenie przeciwwilgociowe wszystkich piwnic;
… wymianę stolarki okiennej (m.in. z wykorzystaniem środków pozyskanych w konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego);
… przebudowę wind przy budynkach B i C;
… zainstalowanie eksponatów Galerii Neonów na elewacjach budynków B i C;
… przebudowę pomieszczeń na potrzeby galerii szkła i ceramiki w przejściu bramnym;
… budowę toalet i zaplecza socjalnego dla galerii Świat Nadziei;
… Recepcję Podwórka R46 – punkt informacyjno-wystawienniczy dla odwiedzających i działających w Podwórku będący jednocześnie siedzibą klubo-galerii Neon Side.

 Właśnie realizujemy …

… odnowienie stref wejściowych i klatek schodowych;
… wprowadzenie systemu identyfikacji;

 Planujemy…

… wyłączenie podwórka z ruchu kołowego, wprowadzenie elementów zieleni;
… pozyskanie interesujących inicjatyw i wydarzeń, które przyczynią się do twórczej, aktywnej atmosfery;
… zagospodarowanie fragmentu wnętrza podwórzowego zajętego przez rampy przeładunkowe jako strefy rekreacji – uporządkowanie, montaż oświetlenia i umeblowania, wykonanie nowych nawierzchni i nasadzeń zieleni. Powstanie przyjazne miejsce dla różnorodnych aktywności, być może również animowanych przez działających przy Ruskiej 46abc artystów, organizacje i instytucje kultury.

data publikacji:
06/05/2014
zobacz też:
<< wstecz