REVIPOWER | warsztaty w PRZED•POKOJU H13

lokalizacja:
PRZED•POKÓJ H13 (ul. Hercena 13, 1p.)
data:
12-14/02/2019
organizator:
adelphi, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités, Wrocławska Rewitalizacja
partner:
Deutsche Bundesstiftung Umwelt, European Climate Initiative EUKI; Federal Ministry for the Envirinment, Nature Conserwation and Nuclear Safety; Institute of Public Affairs, IWO

PRZED•POKÓJ H13 miał okazję gościć kolejną wartą uwagi inicjatywę – innowacyjne warsztaty REVIPOWER. Trzydniowe spotkanie zostało zorganizowane przez niezależny niemiecki instytut badawczy adelphi, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités i Wrocławską Rewitalizację.

Czy rewitalizacja może być efektywna pod względem wykorzystania zasobów i energii? Jak przeprowadzać taką rewitalizację? Jak podnosić jakość życia w miastach? Jak sprawić, by lokalna gospodarka rozwijała się w sposób zrównoważony?

Pytania te stały się inspiracją dla ekspertów, przedstawicieli organizacji pozarządowych i samorządowców z Polski i Niemiec uczestniczących w innowacyjnych warsztatach REVIPOWER, które odbyły się w dniach 12-14 lutego 2019 roku w przestrzeni dla organizacji pozarządowych PRZED•POKÓJ H13 – stworzonej i prowadzonej przez Wrocławską Rewitalizację. Organizatorem spotkania był niezależny instytut badawczy adelphi, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energy Cités i Wrocławska Rewitalizacja. Warsztat odbywał się w ramach projektu REVIPOWER, którego celem jest ograniczenie negatywnego wpływu miast na środowisko naturalne i zdrowie mieszkańców poprzez efektywną pod względem wykorzystania zasobów i energii rewitalizację miast.

Z prowadzonych przez adelphi oraz Instytut Spraw Publicznych analiz zaprezentowanych w publikacji „Efektywna energetycznie rewitalizacja kluczem do poprawy jakości życia w polskich miastach“ wynika, że w obliczu wyzwań związanych ze zmianą klimatu, zanieczyszczeniem powietrza oraz postępującą urbanizacją, konieczna jest radykalna zmiana sposobu budowy i odnowy miast, także w Polsce. Działania rewitalizacji prowadzone obecnie w bardzo wielu miastach w Polsce mogą przygotować samorządy do tych wyzwań, jeśli przeprowadzane będą w sposób zrównoważony i efektywny energetycznie.

Pierwszego dnia swoimi bogatymi doświadczeniami rewitalizacyjnymi podzieliły się ekspertki z Polski i Niemiec. Prezeska zarządu Wrocławskiej Rewitalizacji, Grażyna Adamczyk-Arns podsumowała wieloletnie doświadczenia płynące z projektów rewitalizacyjnych realizowanych na terenie Nadodrza oraz Przedmieścia Oławskiego we Wrocławiu. Pia von Zadow, zaangażowana jako architektka krajobrazu w długoletni proces efektywnej energetycznie rewitalizacji dzielnicy Poczdamu-Drewitz, pokazała obecnym modelowy przykład zintegrowanej rewitalizacji osiedla mieszkaniowego z wielkiej płyty, w której nacisk położono na efektywność energetyczną przynoszącą wymierne korzyści w postaci ograniczenia ilości emitowanego CO2 – dzięki modernizacji budynków, ale też ograniczeniu ruchu samochodowego.

Drugiego dnia warsztatów prezentacje ekspertów i dyskusje uczestników skupione były wokół jakości życia w mieście i roli, jaką w podnoszeniu tej jakości może spełniać rewitalizacja włączająca do procesu odnowy zagadnienia związane ze zrównoważonym planowaniem przestrzennym oraz niskoemisyjną mobilnością. Przykłady zrównoważonych rozwiązań urbanistycznych z całego świata pokazywał Maciej Mycielski – architekt i urbanista, a o zrównoważonej mobilności jako bardzo ważnym elemencie efektywnej pod względem wykorzystania zasobów i energii rewitalizacji, przytaczając dobre praktyki z Niemiec, opowiedziała Camille Serre z adelphi. Niepowtarzalną okazją do zobaczenia na własne oczy efektów wysiłków rewitalizacyjnych Wrocławia był spacer studyjny po Przedmieściu Oławskim, na który uczestników warsztatów zabrali pracownicy Wrocławskiej Rewitalizacji.

Ostatni dzień warsztatów poświęcony był partycypacji obywatelskiej oraz zarządzaniu projektami w procesach rewitalizacyjnych. Uczestników zainspirowały przykłady dobrych praktyk ze Słupska, gdzie przeprowadzona została rewitalizacja energetyczna budynku Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, oraz z Bielska-Białej, gdzie od kilku lat odbywa się doroczny Beskidzki Festiwal Dobrej Energii.

Ogromnym zainteresowaniem wśród uczestników warsztatów REVIPOWER niezmiennie cieszy się niemiecki program Stromspar-check prezentowany przez przedstawicielkę Caritas we Frankfurcie. Program ten skutecznie walczy z ubóstwem energetycznym na poziomie lokalnym dzięki wizytom doradców energetycznych w prywatnych domach. Od 2008 roku w ramach Programu doradzono prawie 320 tysiącom gospodarstw domowych, którym udało się oszczędzić średnio 253€ rocznie oraz uniknąć w sumie ponad 500 tysięcy ton CO2. Stromspar-check to również oszczędności energii cieplnej oraz wody dla samorządów. Polscy samorządowcy obecni na warsztatach zgodnie uznali, że podobny program powinien być w wprowadzony w Polsce.

data publikacji:
19/02/2019
zobacz też:

PRZED•POKÓJ H13

PRZED•POKÓJ H13

 • PRZED•POKÓJ H13.
 • /
 • Oławskie
 • /
 • Modelowa Rewitalizacja Miast | 4 kąty na trójkącie
 • /
 • Projekty i realizacje
 • /

PRZED•POKÓJ H13 to kolejny krok w procesie rewitalizacji na Przedmieściu Oławskim. Jako operator rewitalizacji jesteśmy przekonani, że każde działanie na rzecz osiedla i jego mieszkańców przyczynia się do poprawy jakości życia. Na Przedmieściu brakuje takich miejsc. W przyszłym roku powstaną dwa Centra Aktywności Lokalnej - w PRZED•POKOJU H13 można zacząć trenować już dzisiaj.

Modelowa Rewitalizacja Miast
4 kąty na trójkącie

Modelowa Rewitalizacja Miast

 • Modelowa Rewitalizacja Miast | 4 kąty na trójkącie
 • /
 • Projekty i realizacje
 • /

W kolejny okres programowania samorządy są wprowadzone m.in. przez konkurs Modelowa Rewitalizacja Miast, którego organizatorem jest Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju – Departament Programów Pomocowych. Jego celem jest m.in wsparcie przy przygotowaniu programów rewitalizacji przez gminy i wypracowanie modeli postępowania na obszarach miejskich.


DiverCITY - MIASTO DLA WSZYSTKICH

 • DiverCITY
 • /
 • Sieci współpracy
 • /
 • Wydarzenia
 • /

Celem projektu DiverCITY – Miasto dla wszystkich było budowanie platformy wymiany doświadczeń samorządów lokalnych tworzących na co dzień politykę przestrzenną swoich miast w Polsce, Norwegii i Islandii. Program projektu oferował różne wydarzenia, które dały uczestnikom okazję do dzielenia się wiedzą, do wymiany dobrych praktyk oraz zapoznania się z globalnymi trendami w zakresie zmian w przestrzeni miejskiej.

<< wstecz