Realizujemy LPR! | Bank Lokali

lokalizacja:
Przedmieście Oławskie
data:
2018/2019
zespół:
Karolina Dajnowska-Kopeć, Anna Heluszka, Piotr Jański, Paweł Wojdylak

Zarząd Zasobu Komunalnego oraz Wrocławska Rewitalizacja Sp. z o.o. rozpoczynają realizację kolejnego projektu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2018. Jego celem jest stworzenie infrastruktury do rozwoju przedsiębiorczości i wspierania aktywności lokalnej poprzez remonty i modernizację gminnych lokali użytkowych na Przedmieściu Oławskim.

W wyniku realizacji projektu 10 lokali użytkowych – obecnie pustostanów – zostanie przystosowanych do pełnienia nowych funkcji, na przykład społecznych, kulturalnych, gospodarczych. Bezpośrednią grupą odbiorców będą przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe i mieszkańcy Przedmieścia. Dzięki inwestycji nastąpi poprawa uwarunkowań dla rozwoju pożądanych aktywności społecznych i gospodarczych. Lokalizacja nowych funkcji, poprawa estetyki parterów i oświetlenie witryn przyczyni się również do wzrostu poczucia bezpieczeństwa.

Termin realizacji: jesień 2019 r.

Lokale w zarządzie ZZK: Traugutta 61, Haukego Bosaka 8, Łukasińskiego 10

Projekt architektoniczny: Biuro Obsługi Budownictwa Mariusz Fabjanowski, Wrocław
Wykonawca: „Promenada Investment” Sp. z o.o., Wrocław
Inwestor zastępczy: Zarząd Zasobu Komunalnego

Koordynator Programu / Operator rewitalizacji: Wrocławska Rewitalizacja Sp. z o.o.

Lokale w zarządzie WM: Traugutta 68P, Traugutta 68L, Traugutta 77, Komuny Paryskiej 82/4, Prądzyńskiego 20, Traugutta 81of (P-obiekt po prawej stronie) parter, Traugutta 81of (P) piętro

Projekt architektoniczny: WWARCH Maja Włusek, Wrocław (Traugutta 68P, Traugutta 68L, Traugutta 77); Maciej Marzecki Pracownia Architektury, Wrocław (Komuny Paryskiej 82/4, Prądzyńskiego 20); Biuro Obsługi Budownictwa Mariusz Fabjanowski, Wrocław (Traugutta 81of (P-obiekt po prawej stronie) parter, Traugutta 81of (P) piętro)
Wykonawca: CSB SERVICE Sp. z o.o., Wrocław (Traugutta 77, Komuny Paryskiej 82/4, Prądzyńskiego 20, dla pozostałych lokalizacji procedura wyboru wykonawcy jeszcze trwa)
Inwestor zastępczy: Wrocławska Rewitalizacja Sp. z o.o.

Koordynator Programu / Operator rewitalizacji: Wrocławska Rewitalizacja Sp. z o.o.

Projekt pn. „Program udostępniania lokali gminnych na Przedmieściu Oławskim we Wrocławiu” jest elementem Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2018 i otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Oś Priorytetowa nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej”
Działanie nr 6.3 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”
Poddziałanie nr 6.3.2 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT WrOF”

Cel projektu: pobudzenie aktywności społecznej i gospodarczej na Przedmieściu Oławskim
Wartość całkowita projektu: 1 707 773,90 zł
Wartość dofinansowania: 1 168 693,90 zł

Umowa o dofinasowanie nr RPDS 06.03.02-02-0012/17-00 z dnia 30.04.2018 r.

data publikacji:
19/12/2018
zobacz też:
<< wstecz