Realizujemy LPR! Nabrzeża Oławy

lokalizacja:
Przedmieście Oławskie, nabrzeża Oławy
data:
2018/2019

Rozpoczęły się prace nad rzeką Oławą! Zarząd Inwestycji Miejskich przystąpił do realizacji jednego z kluczowych działań na Przedmieściu Oławskim. Myślą przewodnią projektu zagospodarowania nabrzeży Oławy jest wyeksponowanie walorów, które wyróżniają to miejsce jako przyrodniczą enklawę.

Dołożono wszelkich starań, aby mogły tu powstać tereny o charakterze parkowym, z możliwością odpoczynku i obserwacji przyrody – zielona oaza wśród gęstej XIX-wiecznej zabudowy Przedmieścia Oławskiego. Jest to odpowiedź na wielokrotnie wyrażane zapotrzebowanie mieszkańców dotyczące rozwoju terenów zielonych, szczególnie w obszarze śródmieścia. Wzdłuż rzeki powstaną oświetlone ciągi spacerowo-rowerowe, miejsca rekreacji, place zabaw. Z drewnianych pomostów będzie można obserwować przyrodę.

Początkowo szacowano koszty inwestycji na ok. 10,5 mln zł. Ze względu na dynamiczną sytuację rynkową najtańsza oferta była jednak o ok. 4,5 mln droższa. Aby móc zrealizować inwestycję, Miasto powiększyło wkład własny o brakujące środki. Całkowita wartość inwestycji wynosi 14 889 999,78 zł, w tym środki Miasta to 9 447 438,85 zł.

Termin realizacji: wrzesień 2019 r.
Projekt architektoniczny: VERTIGO Margareta Jarczewska, Wrocław
Wykonawca: Park-M Poland Spółka z o.o., Stary Sącz
Inwestor zastępczy: Zarząd Inwestycji Miejskich

Koordynator Programu / Operator rewitalizacji: Wrocławska Rewitalizacji Sp. z o.o.

Projekt pn. „Program zagospodarowania terenów nabrzeży rzeki Oławy we Wrocławiu” jest elementem Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2018 i otrzymał dofinansowanie w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Oś Priorytetowa nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej”
Działanie nr 6.3 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”
Poddziałanie nr 6.3.2 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT WrOF”

Wartość całkowita projektu: 5 784 361,50 zł
Wartość dofinansowania: 5 495 143,43  zł

Umowa o dofinansowanie nr RPDS 06.03.02-02-0017/17-00 z dnia 29.06.2018r.

data publikacji:
14/08/2018
zobacz też:
<< wstecz