Realizujemy LPR! CAL Traugutta

lokalizacja:
Przedmieście Oławskie, ul. Traugutta 81
data:
2018/2019

Centrum Aktywności Lokalnych przy Traugutta - zaczynamy! Zarząd Inwestycji Miejskich rozpoczął realizację jednego z kluczowych projektów na Przedmieściu Oławskim. W podwórku przy ul. Traugutta 81 powstanie miejsce dedykowane mieszkańcom Przedmieścia Oławskiego i inicjatywom działającym na rzecz osiedla.

Po remoncie historycznej oficyny i jej przebudowie w Centrum znajdzie się miejsce zarówno na wydarzenia takie jak spotkania i prelekcje, jak i na cykliczne zajęcia dla zainteresowanych (np. szkolenia, treningi sportowe, kursy itd.).

Początkowo szacowano koszty inwestycji na ok. 1,92 mln zł. Ze względu na dynamiczną sytuację rynkową najtańsza oferta była jednak o ok. 1,21 mln droższa. Aby móc zrealizować inwestycję, Miasto powiększyło wkład własny o brakujące środki. Całkowita wartość inwestycji wynosi: 3 128 000,00 zł

Termin realizacji: jesień 2019 r.
Projekt architektoniczny: ch+ architekci, Wrocław
Wykonawca: WIBUD Spółka z o.o., Wrocław
Inwestor zastępczy: Zarząd Inwestycji Miejskich

Koordynator Programu / Operator rewitalizacji: Wrocławska Rewitalizacji Sp. z o.o.

Projekt pn. „Utworzenie wielofunkcyjnych miejsc aktywności społeczności lokalnej na Przedmieściu Oławskim we Wrocławiu” jest elementem Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2018 i obejmuje lokalizacje przy ul. Traugutta 81of i Prądzyńskiego 39A. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Oś Priorytetowa nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej”
Działanie nr 6.3 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”
Poddziałanie nr 6.3.2 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT WrOF”

Cel projektu: Pobudzenie aktywności oraz stworzenie warunków do rozwoju inicjatyw społecznych na Przedmieściu Oławskim

Wartość całkowita projektu: 4 587 913,03 zł
Wartość dofinansowania: 3 543 510,06 zł

Umowa o dofinasowanie nr RPDS 06.03.02-02-0015/17-00 z dnia 29.05.2018 r.

data publikacji:
25/07/2018
zobacz też:
<< wstecz