Publikacja DiverCITY² - MIASTO DLA WSZYSTKICH

data:
2016
projekt graficzny:
Aneta Kowalczyk | www.bbgraphic.pl

Publikacja stanowi podsumowanie konferencji DiverCITY², która odbyła się we Wrocławiu 27 września 2017 roku.

Nadrzędnym hasłem projektu DiverCITY jest MIASTO DLA WSZYSTKICH. Drugą edycję konferencji realizowanej w ramach projektu zamyka publikacja. Przedstawia tematykę wystąpień, ale również przebieg i wnioski z warsztatów poprzedzających wydarzenie.

Jej celem jest przedstawienie szeroko omawianych w ramach konferencji DiverCITY² możliwości włączania podmiotów prywatnych w działania rewitalizacyjne, w tym:
• mieszkańców, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych do działań remontowych i modernizacyjnych,
• organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej do szeroko rozumianej aktywności na rzecz mieszkańców obszarów rewitalizowanych,
• przedsiębiorców do prowadzenia działalności gospodarczej na obszarze rewitalizowanym i zatrudniania jego mieszkańców oraz
• inwestorów prywatnych, w tym deweloperów, do prowadzenia inwestycji, także tych „zielonych”.

Publikacja w formie e-booka do pobrania jest [TUTAJ], całemu projektowi jest natomiast poświęcona strona internetowa: www.divercity.pl – zapraszamy do lektury!

data publikacji:
18/10/2016
do pobrania:
<< wstecz