Przyjmujemy zgłoszenia do LPR 2016-2018

lokalizacja:
Nadodrze, Przedmieście Oławskie
data:
ankiety do 15/06/2017, wnioski aplikacyjne od 8/12/2017
zespół:
Paulina Basińska, Grzegorz Szewczyk

Do 15 czerwca 2017 można jeszcze zgłaszać ankiety do aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2018. Będą one podstawą do wyboru projektów, które w kolejnym kroku będą mogły uzyskać dofinansowanie na realizację ze środków UE.

Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2016-2018 jest dokumentem wytyczającym cele i kierunki działań rewitalizacyjnych w określonych obszarach miasta. Obecnie we Wrocławiu planowana jest kontynuacja działań na Nadodrzu i Przedmieściu Oławskim. Aktualizacja LPR-u umożliwia mieszkańcom tych osiedli zgłaszanie projektów remontów kamienic. Na tej podstawie zostanie stworzona lista projektów, dla których w następnym kroku możliwe będzie pozyskanie dofinansowania ze środków UE.

Zgłoszenia projektów do LPR-u w formie wypełnionej ankiety (do pobrania poniżej) można składać do dnia 15 czerwca 2017r. drogą elektroniczną na adres e-mail LPR2017@w-r.com.pl oraz osobiście w naszym biurze przy ul. Kuźniczej 56 (wejście od strony ul. Kotlarskiej).

Na 27 października 2017r. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zaplanował opublikowanie ogłoszenia o konkursie dla sektora mieszkaniowego – działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów RPO WD. Zarządcy obiektów mieszkalnych ujętych w LPR na liście A będą mogli składać wnioski aplikacyjne do UMWD od dnia 8 grudnia 2017r.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do składania ankiet oraz do kontaktu w razie jakichkolwiek wątpliwości.

Osoba odpowiedzialna:
Paulina Basińska
Tel.:  +48 71 342 20 61
Kom.: +48 606 671 790
paulina.basinska@w-r.com.pl

data publikacji:
11/05/2017
do pobrania:
<< wstecz