Przestrzenie publiczne

lokalizacja:
WuWA
data:
od 2016
zespół:
Grażyna Adamczyk-Arns, Justyna Majchrowska, Piotr Seredyński

Miasto Wrocław od dłuższego czasu prowadzi działania zmierzające do rewaloryzacji i pielęgnacji wyjątkowego osiedla, jakim jest WuWA. Wszystkie działania są elementami spójnej strategii. Zmierzają do realizacji celu strategicznego polegającego na ochronie i pielęgnacji dobra kulturowego oraz upowszechnianiu wiedzy na temat znaczenia tego miejsca – zarówno wśród turystów, mieszkańców samego osiedla i całego Wrocławia, turystów, jak również w kontekście międzynarodowym.

Od 2010 roku realizowany jest konserwatorski program wspierania działań remontowych dla prywatnych właścicieli. Kolejnym krokiem jest rewaloryzacja terenów zielonych i poprawa wizerunku przestrzeni publicznych wraz z wprowadzeniem systemu informacji o osiedlu. Koncepcja powstała w wyniku konkursu architektonicznego, a następnie poddana została szerokim dyskusjom z mieszkańcami i środowiskiem fachowców. W 2016 roku rozpoczęliśmy realizację projektu.

Zakres prac obejmuje przede wszystkim wykonanie ścieżek parkowych i ciągów pieszo jezdnych, wprowadzenie oświetlenia, montaż ław z tekstami informacyjnymi o osiedlu, pielęgnację zieleni, nasadzenia nowej zieleni i zagospodarowanie rabat.

Jako inwestor zastępczy pełnimy pieczę nad pomyślnym prowadzeniem projektu. Kierownikiem projektu i inspektorem nadzoru jest inż. Piotr Grzegorz Seredyński. Roboty budowlane wykonuje firma Rotomat Sp. z o.o., a nadzór autorski pełni Biuro projektowe BASIS / Dariusz Sirojć i Krzysztof Szkółka.

data publikacji:
02/01/2017
<< wstecz