Przedmieście Oławskie

lokalizacja:
Przedmieście Oławskie
data:
od 2013

Przedmieście Oławskie przez lata nazywane było przez wrocławian „Trójkątem Bermudzkim” – określenie to niestety zainspirowane zostało nie tylko charakterystycznym układem głównych ulic, ale przeze wszystkim negatywnymi skojarzeniami, jakie budzi to pojęcie. Dzisiaj ten wizerunek pomału się zmienia.

Na Oławskim coraz chętniej pojawiają się nowe działalności, nowi mieszkańcy, nowe inicjatywy. Dzięki wieloletniej pracy nad odnową innego wrocławskiego osiedla – Nadodrza, mieszkańcy już oswoili się z ideą rewitalizacji, coraz powszechniejsze jest zrozumienie tego tematu, rosną też nadzieje i oczekiwania związane z objęciem Oławskiego dokumentem służącym pozyskiwaniu funduszy z UE na rewitalizację miast – Lokalnym Programem Rewitalizacji na lata 2016-2018.

Dla Przedmieścia to dopiero początek zmian na lepsze. To wyjątkowe osiedle. Ma wiele mocnych stron oczekujących na wykorzystanie, ciekawą historię, związanych z nim mieszkańców. W gęsto zabudowanej przestrzeni osiedla prawdziwą perełką, nie tylko przyrodniczą, jest rzeka Oława i rozległe, nadrzeczne tereny rekreacyjne, których tak bardzo brakuje w śródmieściach wielkich miast. Osiedle ma niestety również wiele niedostatków wynikających m.in. z ogromnych zniszczeń powojennych i strat związanych z powodzią z 1997r.

Wszystkich zainteresowanych przedsięwzięciami związanymi z odnową Przedmieścia Oławskiego zapraszamy do kontaktu z naszym Lokalnym Biurem Rewitalizacji uruchomionym w listopadzie 2016r.

data publikacji:
02/01/2013
zobacz też:

Masterplan
dla nabrzeży Oławy

Masterplan

 • Strategie i opracowania
 • /
 • Nabrzeża Oławy
 • /

Masterplan stanowi narzędzie koordynujące realizację zadania, jakim jest rewitalizacja. Rozpoznaje precyzyjnie lokalną sytuację, wyznacza główne cele i pola interwencji, formułuje wytyczne dla postępowania. Opracowanie takiego dokumentu dla nabrzeży Oławy umożliwi całościowe traktowanie tego tematu – jako szerokiego systemu rekreacyjnego. Pozwoli uwzględnić zarówno potrzeby mieszkańców, jak i pozostałych interesariuszy.

Podwórka
na Przedmieściu Oławskim

Podwórka

 • Podwórka
 • /

Aktualnym i naglącym zagadnieniem jest odnowa XIX-wiecznych osiedli mieszkaniowych. Dotyczy wielu równoległych płaszczyzn, zarówno poprawy stanu technicznego budynków i poziomu infrastruktury, jak również kwestii związanych z funkcjonowaniem obszaru i użytkowaniem jego przestrzeni. Zwłaszcza te ostatnie wydają się być niezwykle istotne przy tworzeniu przyjaznych warunków życia i zamieszkiwania w tym historycznym obszarze.

Przedogródki
Przedmieście Oławskie

Przedogródki

 • Przedogródki
 • /
 • Projekty i realizacje
 • /

Na Przedmieściu Oławskim spotkać można dziesiątki przedogródków – zielonych, ukwieconych zakątków w podwórkach, założonych przez samych mieszkańców. Widać w nich poszukiwanie miejsca dla siebie, ale również potrzebę aktywności i pozostawienia pozytywnego śladu w swoim otoczeniu. W przedogródkach przejawia się dobry sposób myślenia mieszkańców o wnętrzach kwartałów, które zdają się być dla nich strefą bardziej prywatną niż publiczną. Spora część podwórek jest jednak zajęta przez parkujące samochody, zauważalny jest też bardzo zły stan gruntowych nawierzchni.

Sieć połączeń między kwartałami
Przedmieście Oławskie

Sieć połączeń między kwartałami

 • Sieć połączeń
 • /
 • Strategie i opracowania
 • /

W osiedlach ciasno zabudowanych rozległymi kwartałami piesi zwyczajowo i intuicyjnie poruszają się „na skróty” – podwórka łączą się z systemem ulic w spójną sieć szlaków. Wykształcone są przede wszystkim przez samych mieszkańców, którzy najlepiej wiedzą, które przejścia czy bramy są otwarte i prowadzą do obranego celu. Stąd też stały ruch w podwórkach. Właściwe wydaje się jego uwzględnienie w działaniach podejmowanych w przestrzeni osiedla, tak by odbywał się w sposób bezpieczny i komfortowy. Jak to zrobić?

<< wstecz