Podwórka

data:
od 2016

Aktualnym i naglącym zagadnieniem jest odnowa XIX-wiecznych osiedli mieszkaniowych. Dotyczy wielu równoległych płaszczyzn, zarówno poprawy stanu technicznego budynków i poziomu infrastruktury, jak również kwestii związanych z funkcjonowaniem obszaru i użytkowaniem jego przestrzeni. Zwłaszcza te ostatnie wydają się być niezwykle istotne przy tworzeniu przyjaznych warunków życia i zamieszkiwania w tym historycznym obszarze.

Wnętrza kwartałów przed wojną były gęsto zabudowane oficynami i obiektami gospodarczymi, po 1945 roku natomiast zostały mocno przerzedzone w wyniku działań wojennych i zostawiły po sobie rozległe, niezagospodarowane przestrzenie. Stanowią one specyficzną strefę prywatności mieszkańców, ale i przestrzeń ogólnodostępną jednocześnie. Podwórka często mieszczą obiekty użyteczności publicznej, usługowe czy inne działalności, które generują ruch pomiędzy wnętrzem kwartałowym a ulicą, wprowadzając osoby z „zewnątrz” do środka.

Zagospodarowanie podwórzy nie zawsze jednak odpowiada potrzebom mieszkańców i pozostałych użytkowników, często są one zaniedbane, pozbawione zorganizowanych posadzek, podstawowych elementów małej architektury, nie zachęcają do spędzania czasu wolnego czy rekreacji i w dużej mierze służą jako prowizoryczne parkingi. Stąd też realizacja projektów zmierzających do rozważnych remontów tych przestrzeni jest dziś jednym z najbardziej wyczekiwanych działań w rewitalizacji osiedla. Mowa nie tylko o poprawie stanu technicznego tych miejsc, ale o kompleksowej modernizacji prowadzonej we współpracy z mieszkańcami i wszystkimi podmiotami, których interesy są związane z wnętrzami kwartałów zabudowy. Taki sposób myślenia o podejmowanych działaniach każe oprócz potrzeb mieszkańców uwzględnić  nierzadko zawiłe kwestie społeczne, konieczność budowania przyjaznych warunków środowiskowych i przyrodniczych, a także wziąć pod uwagę sferę gospodarczą obecnych przedsiębiorców i organizacje, lokale i obiekty do zagospodarowania, zaplecze usługowe itd. Nierzadko poważną barierą do pokonania w postępowaniu jest strona finansowa czy legislacyjna projektów, np. zróżnicowana struktura własności gruntów.

Bazą dla rozwiązań programowych w podwórkach może być wzorcowe postępowanie w tego rodzaju przestrzeniach wypracowane przez nasz zespół zarówno model teoretyczny stworzony na podstawie uwarunkowań Nadodrza jak i odnoszący się do konkretnych podwórek Przedmieścia Oławskiego.

data publikacji:
16/06/2016
zobacz też:

Kwartał modelowy
na Przedmieściu Oławskim

Kwartał modelowy

 • Strategie i opracowania
 • /
 • Podwórka
 • /

Zagospodarowanie podwórek nie zawsze odpowiada potrzebom mieszkańców. Często brakuje tu miejsc do spędzania czasu wolnego czy rekreacji, a zaniedbane przestrzenie służą jako prowizoryczne parkingi. Remonty podwórek są szansą na poprawę jakości otoczenia mieszkaniowego pod warunkiem, że nie ograniczają się do sfery technicznej. Stworzenie modelowej koncepcji zagospodarowania wnętrz kwartałowych jest próbą wskazania wzorcowego postępowania dla wrocławskich podwórek na Nadodrzu i Przedmieściu Oławskim.

Planning for Real / opis projektu
Przedmieście Oławskie

Planning for Real / opis projektu

 • Podwórka
 • /
 • Sieci współpracy
 • /
 • Spotkania i konsultacje
 • /

Jedno z podwórek Przedmieścia Oławskiego otrzymało szansę na koncepcję zagospodarowania wypracowaną innowacyjną metodą, tzw. „Planning for Real”. Jej głównym założeniem jest zaangażowanie społeczności lokalnej w proces planistyczny na wszystkich możliwych etapach. Jako punkt wyjściowy dla dialogu i debaty służy makieta projektowanej przestrzeni. Z przyjemnością włączamy się w te działania jako partner projektu!

Przedogródki
Przedmieście Oławskie

Przedogródki

 • Przedogródki
 • /
 • Projekty i realizacje
 • /

Na Przedmieściu Oławskim spotkać można dziesiątki przedogródków – zielonych, ukwieconych zakątków w podwórkach, założonych przez samych mieszkańców. Widać w nich poszukiwanie miejsca dla siebie, ale również potrzebę aktywności i pozostawienia pozytywnego śladu w swoim otoczeniu. W przedogródkach przejawia się dobry sposób myślenia mieszkańców o wnętrzach kwartałów, które zdają się być dla nich strefą bardziej prywatną niż publiczną. Spora część podwórek jest jednak zajęta przez parkujące samochody, zauważalny jest też bardzo zły stan gruntowych nawierzchni.

Sieć połączeń między kwartałami
Przedmieście Oławskie

Sieć połączeń między kwartałami

 • Sieć połączeń
 • /
 • Strategie i opracowania
 • /

W osiedlach ciasno zabudowanych rozległymi kwartałami piesi zwyczajowo i intuicyjnie poruszają się „na skróty” – podwórka łączą się z systemem ulic w spójną sieć szlaków. Wykształcone są przede wszystkim przez samych mieszkańców, którzy najlepiej wiedzą, które przejścia czy bramy są otwarte i prowadzą do obranego celu. Stąd też stały ruch w podwórkach. Właściwe wydaje się jego uwzględnienie w działaniach podejmowanych w przestrzeni osiedla, tak by odbywał się w sposób bezpieczny i komfortowy. Jak to zrobić?

<< wstecz