Planning for Real / opis projektu

lokalizacja:
Przedmieście Oławskie, podwórko Worcella/Komuny Paryskiej/Pułaskiego/Krasińskiego
data:
2016/2017
organizator:
Wrocławska Rewitalizacja, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej, Biuro ds. Partycypacji Społecznej UM, Zarząd Zasobu Komunalnego

Jedno z podwórek Przedmieścia Oławskiego otrzymało szansę na koncepcję zagospodarowania wypracowaną innowacyjną metodą, tzw. „Planning for Real”. Jej głównym założeniem jest zaangażowanie społeczności lokalnej w proces planistyczny na wszystkich możliwych etapach. Jako punkt wyjściowy dla dialogu i debaty służy makieta projektowanej przestrzeni. Z przyjemnością włączamy się w te działania jako partner projektu!

Studenci Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej w ramach zajęć pod opieką dr Magdaleny Belof i dr Grzegorza Wasyluka otrzymali zadanie przeprowadzenia wnikliwych analiz wnętrza kwartałowego zamkniętego ulicami Worcella, Komuny Paryskiej, Pułaskiego i Krasińskiego. W kolejnym kroku wspólnie z uczniami Szkoły Podstawowej nr 2 przygotują makietę podwórka, która stanie się podstawą do debaty na spotkaniu z mieszkańcami i wszystkimi zainteresowanymi. W plastyczny i poruszający wyobraźnię sposób będzie można „oswoić” i poznać projektowane miejsce – również od strony technicznej – a także zabrać głos w temacie pożądanego sposobu zagospodarowania podwórka.

Metoda zakłada również następny etap prac – drugie spotkanie koncentrujące się na weryfikacji zgłoszonych potrzeb i oczekiwań przez specjalistów. W końcowym efekcie sporządzony zostanie szczegółowy raport zawierający wnioski z obydwu spotkań. Stanie się podstawą dla docelowej koncepcji zagospodarowania całego kwartału.

Metoda planistyczna „Planning for Real” pozwoli odpowiedzieć na faktyczne potrzeby użytkowe opracowywanego miejsca, szczegółowo zweryfikowane na poziomie praktycznym.

W przypadku podwórka, które opracowujemy, zakres koncepcji uwzględni również budowę boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 realizowanego w ramach inicjatywy oddolnej – Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2016.

data publikacji:
13/01/2017
zobacz też:

Podwórka
na Przedmieściu Oławskim

Podwórka

  • Podwórka
  • /

Aktualnym i naglącym zagadnieniem jest odnowa XIX-wiecznych osiedli mieszkaniowych. Dotyczy wielu równoległych płaszczyzn, zarówno poprawy stanu technicznego budynków i poziomu infrastruktury, jak również kwestii związanych z funkcjonowaniem obszaru i użytkowaniem jego przestrzeni. Zwłaszcza te ostatnie wydają się być niezwykle istotne przy tworzeniu przyjaznych warunków życia i zamieszkiwania w tym historycznym obszarze.

Kwartał modelowy
na Przedmieściu Oławskim

Kwartał modelowy

  • Strategie i opracowania
  • /
  • Podwórka
  • /

Zagospodarowanie podwórek nie zawsze odpowiada potrzebom mieszkańców. Często brakuje tu miejsc do spędzania czasu wolnego czy rekreacji, a zaniedbane przestrzenie służą jako prowizoryczne parkingi. Remonty podwórek są szansą na poprawę jakości otoczenia mieszkaniowego pod warunkiem, że nie ograniczają się do sfery technicznej. Stworzenie modelowej koncepcji zagospodarowania wnętrz kwartałowych jest próbą wskazania wzorcowego postępowania dla wrocławskich podwórek na Nadodrzu i Przedmieściu Oławskim.

Przedogródki
Przedmieście Oławskie

Przedogródki

  • Przedogródki
  • /
  • Projekty i realizacje
  • /

Na Przedmieściu Oławskim spotkać można dziesiątki przedogródków – zielonych, ukwieconych zakątków w podwórkach, założonych przez samych mieszkańców. Widać w nich poszukiwanie miejsca dla siebie, ale również potrzebę aktywności i pozostawienia pozytywnego śladu w swoim otoczeniu. W przedogródkach przejawia się dobry sposób myślenia mieszkańców o wnętrzach kwartałów, które zdają się być dla nich strefą bardziej prywatną niż publiczną. Spora część podwórek jest jednak zajęta przez parkujące samochody, zauważalny jest też bardzo zły stan gruntowych nawierzchni.

<< wstecz