Planning for Real / makieta

lokalizacja:
Przedmieście Oławskie, podwórko Worcella/Komuny Paryskiej/Pułaskiego/Krasińskiego
data:
11/01/2017
organizator:
Wrocławska Rewitalizacja, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej, Biuro ds. Partycypacji Społecznej UM, Zarząd Zasobu Komunalnego

Głównym założeniem metody „Planning for Real” jest zaangażowanie społeczności lokalnej w proces planistyczny na wszystkich możliwych etapach. Jako punkt wyjściowy dla dialogu i debaty służy makieta projektowanej przestrzeni – w jej przygotowanie włączyli się studenci PWr i uczniowie SP nr 2.

Studenci Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej włączyli się w tworzenie koncepcji zagospodarowania podwórka z zastosowaniem innowacyjnej metody projektowania. Po wnikliwych analizach przestrzeni objętej projektem spotkali się z uczniami Szkoły Podstawowej nr 2. W ramach zajęć o charakterze warsztatowym przygotowali makietę. Współpraca między młodymi ludźmi była radosna i owocna! Stworzona wspólnymi siłami makieta będzie służyła jako barwna podstawa do dialogu społecznego w czasie konsultacji z mieszkańcami zaplanowanych na 16 stycznia 2017. Debata przy modelu podwórka przybliży jego przestrzeń i da realne wyobrażenie lokalnych warunków determinujących możliwości w obrębie zagospodarowania.

data publikacji:
12/01/2017
zobacz też:

Planning for Real / opis projektu
Przedmieście Oławskie

Planning for Real / opis projektu

 • Podwórka
 • /
 • Sieci współpracy
 • /
 • Spotkania i konsultacje
 • /

Jedno z podwórek Przedmieścia Oławskiego otrzymało szansę na koncepcję zagospodarowania wypracowaną innowacyjną metodą, tzw. „Planning for Real”. Jej głównym założeniem jest zaangażowanie społeczności lokalnej w proces planistyczny na wszystkich możliwych etapach. Jako punkt wyjściowy dla dialogu i debaty służy makieta projektowanej przestrzeni. Z przyjemnością włączamy się w te działania jako partner projektu!

Podwórka
na Przedmieściu Oławskim

Podwórka

 • Podwórka
 • /

Aktualnym i naglącym zagadnieniem jest odnowa XIX-wiecznych osiedli mieszkaniowych. Dotyczy wielu równoległych płaszczyzn, zarówno poprawy stanu technicznego budynków i poziomu infrastruktury, jak również kwestii związanych z funkcjonowaniem obszaru i użytkowaniem jego przestrzeni. Zwłaszcza te ostatnie wydają się być niezwykle istotne przy tworzeniu przyjaznych warunków życia i zamieszkiwania w tym historycznym obszarze.

Kwartał modelowy
na Przedmieściu Oławskim

Kwartał modelowy

 • Strategie i opracowania
 • /
 • Podwórka
 • /

Zagospodarowanie podwórek nie zawsze odpowiada potrzebom mieszkańców. Często brakuje tu miejsc do spędzania czasu wolnego czy rekreacji, a zaniedbane przestrzenie służą jako prowizoryczne parkingi. Remonty podwórek są szansą na poprawę jakości otoczenia mieszkaniowego pod warunkiem, że nie ograniczają się do sfery technicznej. Stworzenie modelowej koncepcji zagospodarowania wnętrz kwartałowych jest próbą wskazania wzorcowego postępowania dla wrocławskich podwórek na Nadodrzu i Przedmieściu Oławskim.

Przedogródki
Przedmieście Oławskie

Przedogródki

 • Przedogródki
 • /
 • Projekty i realizacje
 • /

Na Przedmieściu Oławskim spotkać można dziesiątki przedogródków – zielonych, ukwieconych zakątków w podwórkach, założonych przez samych mieszkańców. Widać w nich poszukiwanie miejsca dla siebie, ale również potrzebę aktywności i pozostawienia pozytywnego śladu w swoim otoczeniu. W przedogródkach przejawia się dobry sposób myślenia mieszkańców o wnętrzach kwartałów, które zdają się być dla nich strefą bardziej prywatną niż publiczną. Spora część podwórek jest jednak zajęta przez parkujące samochody, zauważalny jest też bardzo zły stan gruntowych nawierzchni.

<< wstecz