Plan zarządzania / UNESCO

lokalizacja:
Hala Stulecia z dawnymi Terenami Wystawowymi
data:
2013-2016
zespół:
Grażyna Adamczyk-Arns, Hanna Ruman, Karolina Wiatrzyk, Grzegorz Szewczyk

Plan zarządzania określa zasady zarządzania przewidziane dla danego obiektu lub obszaru wpisanego na Listę UNESCO. Opisuje sposób zapewnienia właściwej ochrony, konserwacji, wykorzystania i prezentacji obiektu Światowego Dziedzictwa.

Mimo pewnych strat dawne Tereny Wystawowe do dnia dzisiejszego przetrwały w prawie niezmienionym kształcie. Ich najważniejsze obiekty to Hala Stulecia, Pawilon Czterech Kopuł, kolumnada głównego wejścia i Pergola wraz z basenem wodnym. Zachował się również Ogród Japoński i drewniany barokowy kościół św. Nepomucena w parku Szczytnickim. W 1948 roku w trakcie Wystawy Ziem Odzyskanych Tereny Wystawowe uzupełniono stalową Iglicą zaprojektowaną przez Stanisława Hempla, którą umieszczono na środku „forum”.

W 2006 roku tak zachowane Tereny Wystawowe wpisane zostały na Listę UNESCO, a tym samym Polska jako Państwo-Strona zobowiązała się chronić wartość dobra kulturowego w miejscu objętym wpisem. Plan zarządzania dla obszaru wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO Hala Stulecia we Wrocławiu jest dokumentem obligatoryjnym, który ma umożliwić realizację tego zobowiązania.

Jego celem jest podporządkowanie wszystkich planów inwestycyjnych względem dobra objętego wpisem na Listę UNESCO i jego strefy buforowej ochronie oraz zachowaniu charakteru i historycznego kontekstu przestrzennego. Celem postawionym przed Planem jest również skoordynowanie działań dotyczących zarządzania i monitorowania kompleksu Hali Stulecia i jej otoczenia w wyznaczonych granicach. Oznacza to m.in. konieczność zapewnienia w dokumencie uwarunkowań dla zrównoważonego funkcjonowania i użytkowania całego kompleksu z uwzględnieniem kwestii społecznych, środowiskowych i ekonomicznych, pełne wykorzystanie potencjału turystycznego oraz walorów krajobrazowych.

data publikacji:
29/12/2016
<< wstecz