Oficyny i lokale w parterach

lokalizacja:
Przedmieście Oławskie
data:
2015
zespół:
Grażyna Adamczyk-Arns, Emilia Grotowska, Karolina Wiatrzyk, Paweł Wojdylak

Wrocławscy przedsiębiorcy coraz częściej doceniają możliwość prowadzenia działalności w niebanalnych obiektach czy w mniej oczywistych lokalizacjach. Do takich miejsc należą oficyny. Bank lokali ma pomóc w przekazaniu ich w użytkowanie.

Przedmieście Oławskie to przede wszystkim wąskie, kamienne ulice obudowane XIX-wiecznymi kamienicami w zwartej zabudowie zamykającej się w uporządkowane kwartały. Taka struktura przestrzenna ma swoje przełożenie na strefę gospodarczą: większość lokali użytkowych mieści się w parterach z witrynami wyeksponowanymi na ulicę – stąd też ich koncentracja wzdłuż najbardziej uczęszczanych tras. Korzystanie z punktów handlowych czy usługowych mieszczących się w parterach jest domyślne i oczywiste – właśnie one stanowią najpopularniejszy rodzaj lokalizacji dla wszelkich działalności na Przedmieściu Oławskim.

Osiedle dysponuje jednak również innym, coraz częściej docenianym zasobem. Obiekty oficynowe zlokalizowane są we wnętrzach kwartałów. Ominęły je zniszczenia z czasów wojny, a dzisiaj zajęte są przez różnorodne działalności, wykorzystujące zarówno same obiekty, jak i nierzadko teren wokół nich. Przedsiębiorców prowadzących działalność w oficynach problem z parkowaniem nie dotyczy w takim stopniu, jak właścicieli lokali wzdłuż ulic i chociaż ich punkty nie są równie zauważalne w przestrzeni publicznej, doceniają zaciszność i wielkość powierzchni użytkowej, którą mają do dyspozycji. Ogromna różnorodność tych budynków pozwala na znalezienie czegoś dla siebie bardzo odmiennym i wymagającym branżom.

Po latach doświadczeń w rewitalizacji Nadodrza proces ten inicjowany jest obecnie również na Przedmieściu Oławskim. Na obu osiedlach przyglądano się strefie gospodarczej i uznano, że wsparcie przedsiębiorców w poszukiwaniu siedziby w tych lokalizacjach będzie  jednym z działań zmierzających zarówno do ożywienia ruchu w lokalnym handlu i usługach jak i do zachowania cennej substancji budowlanej, często unikatowej czy noszącej cechy zabytkowe. Narzędziem opracowanym w tym celu jest systematycznie aktualizowany katalog obiektów. Zainteresowanie tego rodzaju przestrzeniami jest duże – bank lokali ma pomóc w przekazaniu w użytkowanie tych, które jeszcze są dostępne. Zestawienie zawiera pakiet informacji praktycznych i formalnych, ważnych z punktu widzenia pozyskiwania lokalu. Ich zestawienie daje obraz różnorodności tego zasobu, a co za tym idzie – szerokich możliwości użytkowych.

Zainteresowanych skorzystaniem z takiej oferty zapraszamy do kontaktu z nami:

Wrocławska Rewitalizacja Sp. z o.o.

Biuro główne
ul. Kuźnicza 56
50-138 Wrocław
tel. 71 342 20 59
info@w-r.com.pl
Lokalne Biuro Rewitalizacji
ul. Hercena 13
50-453 Wrocław
tel. 71 366 17 31
olawskie@w-r.com.pl
data publikacji:
28/04/2015
zobacz też:

Podwórka
na Przedmieściu Oławskim

Podwórka

 • Podwórka
 • /

Aktualnym i naglącym zagadnieniem jest odnowa XIX-wiecznych osiedli mieszkaniowych. Dotyczy wielu równoległych płaszczyzn, zarówno poprawy stanu technicznego budynków i poziomu infrastruktury, jak również kwestii związanych z funkcjonowaniem obszaru i użytkowaniem jego przestrzeni. Zwłaszcza te ostatnie wydają się być niezwykle istotne przy tworzeniu przyjaznych warunków życia i zamieszkiwania w tym historycznym obszarze.

Kwartał modelowy
na Przedmieściu Oławskim

Kwartał modelowy

 • Strategie i opracowania
 • /
 • Podwórka
 • /

Zagospodarowanie podwórek nie zawsze odpowiada potrzebom mieszkańców. Często brakuje tu miejsc do spędzania czasu wolnego czy rekreacji, a zaniedbane przestrzenie służą jako prowizoryczne parkingi. Remonty podwórek są szansą na poprawę jakości otoczenia mieszkaniowego pod warunkiem, że nie ograniczają się do sfery technicznej. Stworzenie modelowej koncepcji zagospodarowania wnętrz kwartałowych jest próbą wskazania wzorcowego postępowania dla wrocławskich podwórek na Nadodrzu i Przedmieściu Oławskim.

Przedogródki
Przedmieście Oławskie

Przedogródki

 • Przedogródki
 • /
 • Projekty i realizacje
 • /

Na Przedmieściu Oławskim spotkać można dziesiątki przedogródków – zielonych, ukwieconych zakątków w podwórkach, założonych przez samych mieszkańców. Widać w nich poszukiwanie miejsca dla siebie, ale również potrzebę aktywności i pozostawienia pozytywnego śladu w swoim otoczeniu. W przedogródkach przejawia się dobry sposób myślenia mieszkańców o wnętrzach kwartałów, które zdają się być dla nich strefą bardziej prywatną niż publiczną. Spora część podwórek jest jednak zajęta przez parkujące samochody, zauważalny jest też bardzo zły stan gruntowych nawierzchni.

Sieć połączeń między kwartałami
Przedmieście Oławskie

Sieć połączeń między kwartałami

 • Sieć połączeń
 • /
 • Strategie i opracowania
 • /

W osiedlach ciasno zabudowanych rozległymi kwartałami piesi zwyczajowo i intuicyjnie poruszają się „na skróty” – podwórka łączą się z systemem ulic w spójną sieć szlaków. Wykształcone są przede wszystkim przez samych mieszkańców, którzy najlepiej wiedzą, które przejścia czy bramy są otwarte i prowadzą do obranego celu. Stąd też stały ruch w podwórkach. Właściwe wydaje się jego uwzględnienie w działaniach podejmowanych w przestrzeni osiedla, tak by odbywał się w sposób bezpieczny i komfortowy. Jak to zrobić?

<< wstecz