Mozaika Nadodrza

lokalizacja:
Paulińska/Rydygiera, Nadodrze
data:
2015-2016
zespół:
Grażyna Adamczyk-Arns, Justyna Dudek, Piotr Górka, Emilia Grotowska, Hanna Gurzęda

Mozaika Nadodrza to wyjątkowa inicjatywa, do której zaprosiliśmy wszystkich mieszkańców Nadodrza, a także osoby i instytucje, których praca czy działania są związane z tym osiedlem. Ideą projektu było stworzenie barwnego „śladu” w miejscu szczególnie dedykowanym mieszkańcom – na jednej ze ścian sąsiedzkiego ogrodu społecznego.

Pod opieką nadodrzańskich artystów ceramików odbyły się warsztaty, w ramach których każdy z uczestników mógł – indywidualnie lub w zespole – zaprojektować i wykonać własny, niepowtarzalny kafel. Powstały prawdziwe małe dzieła sztuki! Każdy opowiada inną historię. Razem złożyły się na unikatową, radosną mozaikę o wymownym kształcie – Serce Nadodrza, która zamontowana została na elewacji jednej z kamienic wokół skweru u zbiegu ul. Paulińskiej i Rydygiera.

Projekt jest niezwykły przede wszystkim ze względu na autorów, którzy na chwilę stali się artystami, zaangażowali swój czas i energię we wspólne dzieło. Tak jak różnorodna i ciekawa jest mozaika ludzi związanych z Nadodrzem, tak barwna okazała się stworzona przez nich kaflowa mozaika w sąsiedzkim ogrodzie. Wciąż spotyka się z przyjaznym odbiorem, znalazła się na trasach przewodników turystycznych, często gości zwiedzających, a ponieważ jest widoczna z ulicy, zaprasza do sąsiedzkiego ogrodu zaciekawionych przechodniów.

Nie jest to pierwsza artystyczna inicjatywa w tym miejscu – ścianę sąsiedniej kamienicy zdobi kolorowy mural namalowany przez dzieci z Nadodrza i z koczowiska romskiego, które współpracowały wiosną 2015 pod okiem NGO-sów działających na rzecz integracji wielokulturowej.

data publikacji:
25/08/2016
do pobrania:
zobacz też:
<< wstecz