Modelowa Rewitalizacja Miast

lokalizacja:
Przedmieście Oławskie
data:
2015
zespół:
Grażyna Adamczyk-Arns, Piotr Górka, Emilia Grotowska, Piotr Jański, Justyna Majchrowska, Paulina Mędrek, Hanna Ruman, Grzegorz Szewczyk, Karolina Wiatrzyk, Paweł Wojdylak

W kolejny okres programowania samorządy są wprowadzone m.in. przez konkurs Modelowa Rewitalizacja Miast, którego organizatorem jest Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju – Departament Programów Pomocowych. Jego celem jest m.in wsparcie przy przygotowaniu programów rewitalizacji przez gminy i wypracowanie modeli postępowania na obszarach miejskich.

W perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-2020 rewitalizacja jest jednym z obszarów szczególnej uwagi i troski jednostek samorządu terytorialnego. Dotychczasowe doświadczenia pozwoliły docenić możliwości, jakie stwarzają Regionalne Programy Operacyjne w zakresie wsparcia finansowego, ale również szczegółowo rozpoznać potrzeby i zadania stojące przed kontynuacją podejmowanych od lat działań.

Założenia konkursu wymagają skoncentrowania realizacji tych zadań na najbardziej problemowych i zdegradowanych fragmentach miast. Zwrócono uwagę na potrzebę zwiększenia kompleksowości planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, uspójnienia wizji samorządów i pozostałych interesariuszy oraz upowszechnienie właściwego rozumienia rewitalizacji. Efektem konkursu ma być projekt rozwiązań możliwych do upowszechnienia i objęcia promocją jako bank dobrych praktyk dla miast o podobnych uwarunkowaniach.

Obecnie opracowaliśmy fiszkę projektową dla wrocławskiego Przedmieścia Oławskiego, które przewidywane jest do włączenia do Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2018. Przygotowana koncepcja działań rewitalizacyjnych przewidzianych do realizacji poprzedzona została szeregiem analiz i badań i jest owocem niejednej burzy mózgów w naszym zespole. Na osiedlu dominują problemy w dziedzinie mieszkalnictwa i otoczenia mieszkaniowego i właśnie wokół nich przewiduje się koncentrację działań pilotażu – przy jednoczesnym uwzględnieniu pozostałych dziedzin. Przyjęty sposób myślenia o priorytetach zaowocował tytułem naszego modelu – 4 KĄTY NA TRÓJKĄCIE.

data publikacji:
15/05/2015
zobacz też:

Kwartał modelowy
- porównanie metod

Kwartał modelowy

  • Kwartał modelowy
  • /
  • Strategie i opracowania
  • /
  • Podwórka
  • /

Nagląca potrzeba prowadzenia rozważnych remontów godzących interesy zróżnicowanych interesariuszy doprowadziła do opracowania modelowej koncepcji zagospodarowania wnętrz kwartałowych. Uwzględnia ona najważniejsze funkcje – jak rekreacja, parkowanie, obsługa techniczna i komunalna. Odnosi się do przyjętych rozwiązań w sposób uniwersalny, co pozwoli w przyszłości systemowo zastosować analogiczne metody postępowania w kolejnych kwartałach wymagających kompleksowej rewitalizacji – na miarę lokalnych uwarunkowań i indywidualnych potrzeb użytkowników.

<< wstecz