Masterplan Koncepcja

lokalizacja:
Nadodrze
data:
2012
zespół:
Grażyna Adamczyk-Arns, Piotr Górka, Hanna Ruman, Paweł Wojdylak

Masterplan jest dokumentem planistycznym o charakterze strategicznym, który pełni funkcję elastycznej „mapy działań w procesie rewitalizacji“. Bazując na szczegółowej i interdyscyplinarnej wiedzy o obszarze, określa cele tego procesu i koncepcję dla systemu przygotowania i realizacji koniecznych działań.

Nadodrze to miejsce życia i pracy. Nie tak dawno było symbolem kumulacji negatywnych zjawisk, dzisiaj budzi zaciekawienie, jest chętnie odwiedzane, docenione zarówno jako przestrzeń dla wielkich inwestycji, jak i dla codziennego załatwiania spraw. Ma wizerunek osiedla „z przyszłością”. Zrealizowane już projekty wciąż są impulsem dla kolejnych działań, motywacją dla eksperymentów i innowacji, które właśnie tutaj zdają się mieć szanse na pomyślne przyjęcie.

Jakie powinny być te działania? Przede wszystkim, wpisane w przemyślany i zaplanowany kierunek dalszego rozwoju osiedla – odpowiadający jego problemom i potencjałom. Stąd po analizach i diagnozie kolejnym krokiem w procesie rewitalizacji Nadodrza jest opracowanie części koncepcyjnej Masterplanu.

Stworzenie instrumentu tego typu ukierunkowuje dalszą rewitalizację. Koncepcja w oparciu o rzetelną wiedzę o obszarze określa cele, jakie należy postawić przed prowadzeniem tego skomplikowanego procesu. Zapewnia również logiczne ramy dla doboru podejmowanych działań i umożliwia odpowiednie planowanie, koordynację i metodykę służącą ich wdrażaniu. Zawiera wskazówki, podpowiedzi i dobre przykłady dla tematów o ogólnym, otwartym charakterze, a konkretnym problemom wytycza możliwe do przyjęcia rozwiązania. Istotny z puntu widzenia realizacji określonych celów jest również ramowy harmonogram wdrażania poszczególnych działań.

Tym samym koncepcja pełni funkcję elastycznej „mapy działań w procesie rewitalizacji“ – etapującej zamierzenia i koordynującej je ze sobą.

data publikacji:
06/12/2012
zobacz też:

Masterplan
dla nabrzeży Oławy

Masterplan

  • Strategie i opracowania
  • /
  • Nabrzeża Oławy
  • /

Masterplan stanowi narzędzie koordynujące realizację zadania, jakim jest rewitalizacja. Rozpoznaje precyzyjnie lokalną sytuację, wyznacza główne cele i pola interwencji, formułuje wytyczne dla postępowania. Opracowanie takiego dokumentu dla nabrzeży Oławy umożliwi całościowe traktowanie tego tematu – jako szerokiego systemu rekreacyjnego. Pozwoli uwzględnić zarówno potrzeby mieszkańców, jak i pozostałych interesariuszy.

<< wstecz