Masterplan

lokalizacja:
Nadodrze
data:
2011/2012
zespół:
Grażyna Adamczyk-Arns, Jan Bąkowski, Justyna Dudek, Piotr Górka, Hanna Ruman, Grzegorz Szewczyk, Paweł Wojdylak

Masterplan pełni funkcję „mapy działań w procesie rewitalizacji“, pozwalającej prowadzić prace etapami, ale w sposób skoordynowany i zgodny z założonymi celami.

Dzięki szeroko zakrojonym działaniom ostatnich lat powoli zmienia się wizerunek Nadodrza – nie tylko ten materialny, widoczny dla mieszkańców i odwiedzających, ale też sam sposób, w jaki się o osiedlu mówi i myśli. Nie znaczy to jednak, iż proces rewitalizacji jest już zakończony czy choćby wprowadzony na właściwe tory. Podjęte inicjatywy trafiły na podatny grunt – lecz aby można było mówić o trwałych, długofalowych zmianach, potrzeba jeszcze wielu starań, a przede wszystkim określenia jasnej wizji dalszego rozwoju.

Konieczne było zatem stworzenie instrumentu, który umożliwi podjęcie złożonego i wielowątkowego procesu rewitalizacji w sposób spójny, zmierzający do konkretnych, ustalonych celów. Takim instrumentem jest Masterplan – strategiczny dokument planistyczny, który określa logiczny system przygotowania i realizacji działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych. Masterplan odnosi się do problematyki obszaru w sposób interdyscyplinarny. Będzie pełnił funkcję „mapy działań w procesie rewitalizacji“, pozwalającej prowadzić prace etapami, ale w sposób skoordynowany i zgodny z założonymi celami.
Składa się z dwóch części: diagnostycznej (Analizy) i przedstawiającej ścieżki postępowania opracowane dla kontynuacji procesu rewitalizacji (Koncepcja).

data publikacji:
06/12/2012
zobacz też:

Masterplan
dla nabrzeży Oławy

Masterplan

  • Strategie i opracowania
  • /
  • Nabrzeża Oławy
  • /

Masterplan stanowi narzędzie koordynujące realizację zadania, jakim jest rewitalizacja. Rozpoznaje precyzyjnie lokalną sytuację, wyznacza główne cele i pola interwencji, formułuje wytyczne dla postępowania. Opracowanie takiego dokumentu dla nabrzeży Oławy umożliwi całościowe traktowanie tego tematu – jako szerokiego systemu rekreacyjnego. Pozwoli uwzględnić zarówno potrzeby mieszkańców, jak i pozostałych interesariuszy.

<< wstecz