Masterplan Analizy

lokalizacja:
Nadodrze
data:
2011
zespół:
Grażyna Adamczyk-Arns, Jan Bąkowski, Justyna Dudek, Piotr Górka, Hanna Ruman, Grzegorz Szewczyk

Masterplan to strategiczny dokument planistyczny służący systemowemu prowadzeniu procesu rewitalizacji. Zintegrowanie wielu dyscyplin, które łączy ten proces, wyjściowo wymaga postawienia precyzyjnej diagnozy obszaru. W tym celu przeprowadziliśmy na Nadodrzu szczegółowe analizy dotyczące zarówno zagadnień przestrzennych, jak i środowiskowych, społecznych czy gospodarczych.

Określenie właściwych kierunków postępowania wymaga szczegółowej znajomości obszaru. Dzięki niej możliwe jest zidentyfikowanie faktycznych problemów w różnorodnych dziedzinach. Wiedza praktyczna uzupełniona badaniami specjalistycznymi umożliwia w kolejnym kroku skonstruowanie systemu celów operacyjnych i spójnych wytycznych dla ich realizacji, na miarę wyzwań, jakie stoją przed rewitalizacją konkretnego obszaru.

Analizy prowadzone na Nadodrzu wiązały się z pracami terenowymi, z rozpoznaniem opracowań i dokumentów opisujących   obszar z zakresu wielu dyscyplin, z konsultacjami z rozlicznymi specjalistami w dziedzinach planistycznych, społecznych, gospodarczych, prawnych, z jednostkami Urzędu Miejskiego, a następnie wykonania precyzyjnych opracowań zgromadzonych danych. Na potrzeby analiz przeprowadzono również konsultacje i spotkania z osobami w różnorodny sposób związanymi z osiedlem. Wśród nich znaleźli się mieszkańcy, przedsiębiorcy, pracownicy opieki społecznej, przedstawiciele Rady Osiedla, Łokietka5 – Infopunktu Nadodrze, działacze z sektora NGO i wielu innych. Takie podejście do rozpoznania obszaru obok sięgnięcia po praktyczną, realną i „żywą” wiedzę pozwoliło także zawiązać nieformalną sieć współpracy i kontaktów na potrzeby kontynuacji już prowadzonych działań rewitalizacyjnych.

Owocem wielomiesięcznych prac jest zbiór danych, badań i wniosków ukierunkowujących dalszy proces rewitalizacji. Stanowią punkt wyjściowy dla części koncepcyjnej Masterplanu.

data publikacji:
21/12/2011
zobacz też:

Masterplan
dla nabrzeży Oławy

Masterplan

  • Strategie i opracowania
  • /
  • Nabrzeża Oławy
  • /

Masterplan stanowi narzędzie koordynujące realizację zadania, jakim jest rewitalizacja. Rozpoznaje precyzyjnie lokalną sytuację, wyznacza główne cele i pola interwencji, formułuje wytyczne dla postępowania. Opracowanie takiego dokumentu dla nabrzeży Oławy umożliwi całościowe traktowanie tego tematu – jako szerokiego systemu rekreacyjnego. Pozwoli uwzględnić zarówno potrzeby mieszkańców, jak i pozostałych interesariuszy.

<< wstecz