Manager Kwartału

lokalizacja:
Przedmieście Oławskie, Hercena 13
data:
od 2016

Manager kwartału działa na rzecz Przedmieścia Oławskiego i wszystkich, którzy związani są z tym osiedlem. Jego rola w procesie rewitalizacji jest bardzo ważna: dzięki pozyskanej wiedzy o problemach obszaru i jego mieszkańców jest w stanie budować sieci współpracy i szukać konstruktywnych rozwiązań, wspierać inicjatywy i pomagać w realizacji działań na rzecz poprawy jakości życia.

Manager kwartału pełnić będzie dyżury w Lokalnym Biurze Rewitalizacji przy ul. Hercena 13. Jest to nie tylko miejsce pracy zespołu Wrocławskiej Rewitalizacji na obszarze Przedmieścia Oławskiego, ale przede wszystkim przestrzeń do rozmów, dyskusji, spotkań mieszkańców i różnorodnych inicjatyw.

Dzięki temu mamy nadzieję dać przestrzeń dla możliwie intensywnego zaangażowania się mieszkańców i wszystkich tych, którzy zainteresowani są Przedmieściem Oławskim.

Do najważniejszych zadań managera kwartału należą m.in. udzielanie informacji na temat działań rewitalizacji, tworzenie sieci współpracy na rzecz osiedla, integracja lokalnej społeczności, angażowanie mieszkańców w różnorodne inicjatywy sąsiedzkie, budowanie bazy wiedzy o osiedlu, doradztwo, organizacja konsultacji społecznych, zbieranie uwag i opinii mieszkańców oraz podmiotów lokalnych na tematy związane z osiedlem i inne, wynikające z aktualnych potrzeb.

Obecnie osobą pełniącą funkcję Managera kwartału dla Przedmieścia Oławskiego w naszym Lokalnym Biurze Rewitalizacji jest:

Joanna Sikorska
e-mail: joanna.sikorska@w-r.com.pl
tel.  +48 71 342 20 62
kom. +48 666 885 590

Zapraszamy do kontaktu i współpracy!

data publikacji:
04/01/2016
zobacz też:
<< wstecz