Kwartał modelowy

lokalizacja:
Przedmieście Oławskie
data:
2013
zespół:
Grażyna Adamczyk-Arns, Justyna Dudek, Piotr Górka, Emilia Grotowska, Piotr Jański, Karolina Wiatrzyk, Paweł Wojdylak

Zagospodarowanie podwórek nie zawsze odpowiada potrzebom mieszkańców. Często brakuje tu miejsc do spędzania czasu wolnego czy rekreacji, a zaniedbane przestrzenie służą jako prowizoryczne parkingi. Remonty podwórek są szansą na poprawę jakości otoczenia mieszkaniowego pod warunkiem, że nie ograniczają się do sfery technicznej. Stworzenie modelowej koncepcji zagospodarowania wnętrz kwartałowych jest próbą wskazania wzorcowego postępowania dla wrocławskich podwórek na Nadodrzu i Przedmieściu Oławskim.

Podwórka są strefą prywatności mieszkańców, a równocześnie przestrzenią ogólnodostępną. Często znajdują się w nich obiekty użyteczności publicznej jak szkoły czy usługi w oficynach. Modelowa koncepcja zagospodarowania wnętrz kwartałowych uwzględnia m.in. najważniejsze funkcje podwórka – jak rekreacja, parkowanie, obsługa techniczna i komunalna. Odnosi się do przyjętych rozwiązań w sposób elastyczny, co pozwoli w przyszłości systemowo zastosować analogiczne metody postępowania w kolejnych kwartałach na miarę lokalnych warunków i indywidualnych potrzeb użytkowników. Wypracowany optymalny model opisuje nie tylko sposób zagospodarowania samej przestrzeni podwórka, ale również przećwiczone w praktyce metody dialogu społecznego, właściwe podejście do rozpoznania terenu i analiz, do tworzenia harmonogramu prac projektowych i realizacyjnych, nawiązywania sieci współpracy etc.

W opracowaniu rozważono osiem kwartałów z Przedmieścia Oławskiego. Wybrano jeden z nich, między ulicami Traugutta, Kościuszki i Więckowskiego, ponieważ jego lokalne uwarunkowania, występujące problemy i potencjały czynią go najbardziej uniwersalnym i możliwym do odniesienia do innych sytuacji.

data publikacji:
13/12/2013
zobacz też:

Kwartał modelowy
- porównanie metod

Kwartał modelowy

 • Kwartał modelowy
 • /
 • Strategie i opracowania
 • /
 • Podwórka
 • /

Nagląca potrzeba prowadzenia rozważnych remontów godzących interesy zróżnicowanych interesariuszy doprowadziła do opracowania modelowej koncepcji zagospodarowania wnętrz kwartałowych. Uwzględnia ona najważniejsze funkcje – jak rekreacja, parkowanie, obsługa techniczna i komunalna. Odnosi się do przyjętych rozwiązań w sposób uniwersalny, co pozwoli w przyszłości systemowo zastosować analogiczne metody postępowania w kolejnych kwartałach wymagających kompleksowej rewitalizacji – na miarę lokalnych uwarunkowań i indywidualnych potrzeb użytkowników.

Sieć połączeń między kwartałami
Przedmieście Oławskie

Sieć połączeń między kwartałami

 • Sieć połączeń
 • /
 • Strategie i opracowania
 • /

W osiedlach ciasno zabudowanych rozległymi kwartałami piesi zwyczajowo i intuicyjnie poruszają się „na skróty” – podwórka łączą się z systemem ulic w spójną sieć szlaków. Wykształcone są przede wszystkim przez samych mieszkańców, którzy najlepiej wiedzą, które przejścia czy bramy są otwarte i prowadzą do obranego celu. Stąd też stały ruch w podwórkach. Właściwe wydaje się jego uwzględnienie w działaniach podejmowanych w przestrzeni osiedla, tak by odbywał się w sposób bezpieczny i komfortowy. Jak to zrobić?

Przedogródki
Przedmieście Oławskie

Przedogródki

 • Przedogródki
 • /
 • Projekty i realizacje
 • /

Na Przedmieściu Oławskim spotkać można dziesiątki przedogródków – zielonych, ukwieconych zakątków w podwórkach, założonych przez samych mieszkańców. Widać w nich poszukiwanie miejsca dla siebie, ale również potrzebę aktywności i pozostawienia pozytywnego śladu w swoim otoczeniu. W przedogródkach przejawia się dobry sposób myślenia mieszkańców o wnętrzach kwartałów, które zdają się być dla nich strefą bardziej prywatną niż publiczną. Spora część podwórek jest jednak zajęta przez parkujące samochody, zauważalny jest też bardzo zły stan gruntowych nawierzchni.

Planning for Real / opis projektu
Przedmieście Oławskie

Planning for Real / opis projektu

 • Podwórka
 • /
 • Sieci współpracy
 • /
 • Spotkania i konsultacje
 • /

Jedno z podwórek Przedmieścia Oławskiego otrzymało szansę na koncepcję zagospodarowania wypracowaną innowacyjną metodą, tzw. „Planning for Real”. Jej głównym założeniem jest zaangażowanie społeczności lokalnej w proces planistyczny na wszystkich możliwych etapach. Jako punkt wyjściowy dla dialogu i debaty służy makieta projektowanej przestrzeni. Z przyjemnością włączamy się w te działania jako partner projektu!

Podwórka
na Przedmieściu Oławskim

Podwórka

 • Podwórka
 • /

Aktualnym i naglącym zagadnieniem jest odnowa XIX-wiecznych osiedli mieszkaniowych. Dotyczy wielu równoległych płaszczyzn, zarówno poprawy stanu technicznego budynków i poziomu infrastruktury, jak również kwestii związanych z funkcjonowaniem obszaru i użytkowaniem jego przestrzeni. Zwłaszcza te ostatnie wydają się być niezwykle istotne przy tworzeniu przyjaznych warunków życia i zamieszkiwania w tym historycznym obszarze.

<< wstecz