Podwórka – prace projektowe

lokalizacja:
Przedmieście Oławskie, podwórka Traugutta / Kościuszki / Więckowskiego oraz Traugutta / Komuny Paryskiej / Prądzyńskiego
data:
2016
zespół:
Grażyna Adamczyk-Arns, Piotr Górka, Paulina Mędrek, Piotr Seredyński

Potrzeba prowadzenia rozważnych remontów doprowadziła do opracowania uniwersalnej modelowej koncepcji zagospodarowania wnętrz kwartałowych. Współpraca nawiązana ze spółką Wrocławskie Mieszkania dała nam możliwość sprawdzenia wypracowanych rozwiązań w praktyce – na razie na dwóch podwórkach Przedmieścia Oławskiego.

We współpracy ze spółką Wrocławskie Mieszkania przystępujemy do koncepcji zagospodarowania dwóch spośród siedmiu wnętrz kwartałowych na Przedmieściu Oławskim: podwórka między ulicami Traugutta, Kościuszki i Więckowskiego oraz ulicami Traugutta, Komuny Paryskiej i Prądzyńskiego. Aby opracowany przez nas model spełnił swoje zadanie, konieczne jest wdrażanie jego założeń od początku procesu projektowego. Sformułowaliśmy więc wytyczne, które pozwoliły na etapie poszukiwania projektanta  zaplanować czynności z uwzględnieniem wszystkich istotnych elementów, również tych wykraczających poza standardowy harmonogram postępowania.

Taka organizacja prac umożliwiła na wstępie przeprowadzenie rozbudowanych analiz. Na ich podstawie zaproponowane zostały ramy projektu – koncepcje strefowania przestrzeni podwórek, które przedstawiono i omówiono w ramach konsultacji społecznych. Dialog z osobami i podmiotami związanymi z tymi miejscem ukierunkował projekty obu remontów w powiązaniu z potrzebami m.in. mieszkańców czy właścicieli lokalnych obiektów usługowych. Drugi etap konsultacji pozwolił je doprecyzować.

Obecnie przeszliśmy do fazy koordynowania dalszych prac projektowych, konsultowania szczegółowych rozwiązań z ekspertami, uzyskiwania stosownych pozwoleń. Zagadnień do uwzględnienia jest bardzo dużo: rozwiązania wymagają kwestie bezpieczeństwa i czystości, parkowania, niedobory przestrzeni do dyspozycji mieszkańców, naglący problem odwodnienia i wiele innych. Jednocześnie projekty dotyczą ciasnych, ściśle zabudowanych przestrzeni, w których trudno się „pomieścić”. Konieczne jest przy tym zachowanie standardów wymuszonych przepisami prawa i organizacja podwórek w sposób możliwie dostosowany do uwag i pomysłów zgłoszonych na konsultacjach.

Jest to więc proces długotrwały, wieloetapowy i wymagający – szczególnie na poziomie formalnym i instytucjonalnym. Zamknięcie fazy projektowej w kolejnych miesiącach otworzy dopiero możliwość pozyskiwania finansowania i formułowania przetargów wykonawczych.

Mamy nadzieję, że dzięki naszemu modelowi po realizacji projektów mieszkańcy odnajdą w podwórkach „swoje” miejsce.

data publikacji:
08/11/2017
zobacz też:

Podwórka
na Przedmieściu Oławskim

Podwórka

  • Podwórka
  • /

Aktualnym i naglącym zagadnieniem jest odnowa XIX-wiecznych osiedli mieszkaniowych. Dotyczy wielu równoległych płaszczyzn, zarówno poprawy stanu technicznego budynków i poziomu infrastruktury, jak również kwestii związanych z funkcjonowaniem obszaru i użytkowaniem jego przestrzeni. Zwłaszcza te ostatnie wydają się być niezwykle istotne przy tworzeniu przyjaznych warunków życia i zamieszkiwania w tym historycznym obszarze.

<< wstecz