Kwartał modelowy - porównanie metod

lokalizacja:
Nadodrze, Przedmieście Oławskie
data:
2014
zespół:
Grażyna Adamczyk-Arns, Piotr Górka, Emilia Grotowska, Piotr Jański, Piotr Seredyński, Paweł Wojdylak

Nagląca potrzeba prowadzenia rozważnych remontów godzących interesy zróżnicowanych interesariuszy doprowadziła do opracowania modelowej koncepcji zagospodarowania wnętrz kwartałowych. Uwzględnia ona najważniejsze funkcje – jak rekreacja, parkowanie, obsługa techniczna i komunalna. Odnosi się do przyjętych rozwiązań w sposób uniwersalny, co pozwoli w przyszłości systemowo zastosować analogiczne metody postępowania w kolejnych kwartałach wymagających kompleksowej rewitalizacji – na miarę lokalnych uwarunkowań i indywidualnych potrzeb użytkowników.

Rozważono trzy warianty modelu bazujące na   różnych sposobach myślenia o przestrzeni wnętrz kwartałowych. Pierwszy zakłada pozostawienie całego wnętrza w zarządzie Miasta, drugi przyporządkowuje je opiece mieszkańców w podziale na części przylegające do poszczególnych kamienic. Optymalny, trzeci wariant, którego wybór poparty jest doświadczeniami i sprawdzony na licznych przykładach funkcjonowania podwórek, dzieli je na strefę przeznaczoną do dyspozycji mieszkańców wzdłuż kamienic wewnątrz kwartałów i centralną, ogólnodostępną strefę zagospodarowaną na wspólne potrzeby – jak miejsce spotkań, komunikacja, parkingi. Wdrożenie właściwego modelu ma na celu zachowanie dla danej przestrzeni właściwych proporcji podziału wnętrza kwartałowego. Przełożenie go na projekt dla konkretnego podwórka jest jednoznaczne z dbałością o dialog społeczny – a tym samym z zabezpieczaniem miejsca na potrzeby wskazane przez mieszkańców, pokonywaniem  określonych trudności i lokalnych problemów, poszukiwaniem osób gotowych do zaangażowania swojego czasu i energii w późniejszą opiekę nad poszczególnymi częściami tej przestrzeni.

data publikacji:
17/10/2014
zobacz też:

Kwartał modelowy
na Przedmieściu Oławskim

Kwartał modelowy

 • Strategie i opracowania
 • /
 • Podwórka
 • /

Zagospodarowanie podwórek nie zawsze odpowiada potrzebom mieszkańców. Często brakuje tu miejsc do spędzania czasu wolnego czy rekreacji, a zaniedbane przestrzenie służą jako prowizoryczne parkingi. Remonty podwórek są szansą na poprawę jakości otoczenia mieszkaniowego pod warunkiem, że nie ograniczają się do sfery technicznej. Stworzenie modelowej koncepcji zagospodarowania wnętrz kwartałowych jest próbą wskazania wzorcowego postępowania dla wrocławskich podwórek na Nadodrzu i Przedmieściu Oławskim.

Podwórka
na Przedmieściu Oławskim

Podwórka

 • Podwórka
 • /

Aktualnym i naglącym zagadnieniem jest odnowa XIX-wiecznych osiedli mieszkaniowych. Dotyczy wielu równoległych płaszczyzn, zarówno poprawy stanu technicznego budynków i poziomu infrastruktury, jak również kwestii związanych z funkcjonowaniem obszaru i użytkowaniem jego przestrzeni. Zwłaszcza te ostatnie wydają się być niezwykle istotne przy tworzeniu przyjaznych warunków życia i zamieszkiwania w tym historycznym obszarze.

Przedogródki
Przedmieście Oławskie

Przedogródki

 • Przedogródki
 • /
 • Projekty i realizacje
 • /

Na Przedmieściu Oławskim spotkać można dziesiątki przedogródków – zielonych, ukwieconych zakątków w podwórkach, założonych przez samych mieszkańców. Widać w nich poszukiwanie miejsca dla siebie, ale również potrzebę aktywności i pozostawienia pozytywnego śladu w swoim otoczeniu. W przedogródkach przejawia się dobry sposób myślenia mieszkańców o wnętrzach kwartałów, które zdają się być dla nich strefą bardziej prywatną niż publiczną. Spora część podwórek jest jednak zajęta przez parkujące samochody, zauważalny jest też bardzo zły stan gruntowych nawierzchni.

Sieć połączeń między kwartałami
Przedmieście Oławskie

Sieć połączeń między kwartałami

 • Sieć połączeń
 • /
 • Strategie i opracowania
 • /

W osiedlach ciasno zabudowanych rozległymi kwartałami piesi zwyczajowo i intuicyjnie poruszają się „na skróty” – podwórka łączą się z systemem ulic w spójną sieć szlaków. Wykształcone są przede wszystkim przez samych mieszkańców, którzy najlepiej wiedzą, które przejścia czy bramy są otwarte i prowadzą do obranego celu. Stąd też stały ruch w podwórkach. Właściwe wydaje się jego uwzględnienie w działaniach podejmowanych w przestrzeni osiedla, tak by odbywał się w sposób bezpieczny i komfortowy. Jak to zrobić?

<< wstecz