Konsultacje koncepcji dla podwórek

lokalizacja:
Przedmieście Oławskie
data:
2016
zespół:
Grażyna Adamczyk-Arns, Piotr Górka, Paulina Mędrek, Hanna Ruman, Joanna Sikorska, Paweł Wojdylak

Potrzeba prowadzenia rozważnych remontów doprowadziła do opracowania uniwersalnej modelowej koncepcji zagospodarowania wnętrz kwartałowych. Istotnym zamysłem modelu jest możliwość jego elastycznego dostosowania do konkretnych sytuacji przestrzennych i lokalnych potrzeb. Ich rozpoznanie możliwe jest za pomocą dialogu społecznego.

Podwórka stanowią specyficzną strefę prywatności mieszkańców. Tym samym w sposób szczególny są właśnie im przyporządkowane. Mieszkańcy nie są jednak jedynymi użytkownikami, a działania zmierzające do zagospodarowania wnętrz kwartałów zabudowy powinny uwzględniać potrzeby wszystkich obecnych w tych przestrzeniach i godzić ich interesy. Stąd jednym z elementów koncepcji modelowej stały się konsultacje – zarówno społeczne, jak i z zarządcami nieruchomości czy ekspertami. W ten sposób głos osób, które powinny mieć decydujący wpływ na docelowe zagospodarowanie podwórek, wkracza w proces projektowy na odpowiednim etapie prac.

Na potrzeby remontów podwórek mieszczących się między ulicami Traugutta, Kościuszki i Więckowskiego oraz ulicami Traugutta, Komuny Paryskiej i Prądzyńskiego zawiązaliśmy współpracę ze spółką Wrocławskie Mieszkania. Zapewniliśmy wsparcie w przygotowaniu dokumentacji projektowej według wytycznych narzuconych w wypracowanym wcześniej postępowaniu modelowym. Jego częścią były dwuetapowe konsultacje z mieszkańcami.

Różnorodność uwag i pomysłów zgłoszonych najpierw do prezentowanych materiałów wstępnych, a później do samego projektu – była ogromna. Dotyczyły one zarówno zagadnień systemowych związanych np. z parkowaniem, bezpieczeństwem, propozycjami organizacji gromadzenia i wywozu śmieci i zachowania czystości, jak i zastosowania konkretnych rozwiązań czy nawet ustalenia lokalizacji poszczególnych elementów zagospodarowania. Konsultacje stanowiły również dla projektanta okazję do komunikatu zwrotnego – wyjaśnienia kwestii problemowych, technicznych, prawnych, z którymi mieszkańcy na co dzień nie mają do czynienia, a także do zaproponowania mniej oczywistych, innowacyjnych rozwiązań do wdrożenia.

Wszystkie głosy zostały odnotowane i zostaną wzięte pod uwagę w opracowaniu ostatecznej wersji projektu. Po zakończeniu jego opracowywania, a następnie przejściu przez wymagany prawem proces uzyskiwania zgód i przeprowadzania przetargów, planowana jest realizacja zagospodarowania podwórek według wytycznych modelu.

data publikacji:
28/02/2017
zobacz też:

Podwórka
na Przedmieściu Oławskim

Podwórka

  • Podwórka
  • /

Aktualnym i naglącym zagadnieniem jest odnowa XIX-wiecznych osiedli mieszkaniowych. Dotyczy wielu równoległych płaszczyzn, zarówno poprawy stanu technicznego budynków i poziomu infrastruktury, jak również kwestii związanych z funkcjonowaniem obszaru i użytkowaniem jego przestrzeni. Zwłaszcza te ostatnie wydają się być niezwykle istotne przy tworzeniu przyjaznych warunków życia i zamieszkiwania w tym historycznym obszarze.

<< wstecz