Konsultacje projektu podwórka przy Prądzyńskiego 39

lokalizacja:
Przedmieście Oławskie, podwórko przy ul. Prądzyńskiego
data:
28.09.2016 r. godz. 17.00 – 18:30

Po raz pierwszy konsultacje społeczne dotyczące remontu podwórka zorganizowaliśmy w przestrzeni objętej opracowaniem, czyli w samym podwórku. Mieszkańcy licznie odpowiedzieli na nasze zaproszenie i chętnie włączali się do dyskusji na temat zagospodarowania ich otoczenia.

Podwórko zostało objęte Lokalnym Programem Rewitalizacji na lata 2016-2018. Prace projektowe doprowadzone zostały do etapu konsultacji społecznych.

Na spotkaniu oprócz przedstawicieli Wrocławskiej Rewitalizacji obecni byli również projektanci – Pracownia projektowa ch+, a także przedstawiciele jednostki prowadzącej inwestycje – Zarząd Inwestycji Miejskiej  i zarządca terenu czyli przedstawiciel spółki Wrocławskie Mieszkania. Mieszkańcy zwrócili szczególną uwagę na problem codziennej obecności osób spożywających alkohol w podwórku i zakłócających ciszę nocną, istotnym tematem okazały się też inne kwestie bezpieczeństwa. Szerokie dyskusje poświęcono koncepcji zachowania komórek lokatorskich znajdujących się na terenie podwórka. Z entuzjazmem spotkał się zamysł utworzenia przy ul Prądzyńskiego 39 Wielofunkcyjnego Miejsca Aktywności Społeczności Lokalnej (realizowanego równolegle, również w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2018) podkreślano ogromne zapotrzebowanie na tego rodzaju ofertę.

data publikacji:
29/09/2016
zobacz też:

Podwórka
na Przedmieściu Oławskim

Podwórka

 • Podwórka
 • /

Aktualnym i naglącym zagadnieniem jest odnowa XIX-wiecznych osiedli mieszkaniowych. Dotyczy wielu równoległych płaszczyzn, zarówno poprawy stanu technicznego budynków i poziomu infrastruktury, jak również kwestii związanych z funkcjonowaniem obszaru i użytkowaniem jego przestrzeni. Zwłaszcza te ostatnie wydają się być niezwykle istotne przy tworzeniu przyjaznych warunków życia i zamieszkiwania w tym historycznym obszarze.

Kwartał modelowy
na Przedmieściu Oławskim

Kwartał modelowy

 • Strategie i opracowania
 • /
 • Podwórka
 • /

Zagospodarowanie podwórek nie zawsze odpowiada potrzebom mieszkańców. Często brakuje tu miejsc do spędzania czasu wolnego czy rekreacji, a zaniedbane przestrzenie służą jako prowizoryczne parkingi. Remonty podwórek są szansą na poprawę jakości otoczenia mieszkaniowego pod warunkiem, że nie ograniczają się do sfery technicznej. Stworzenie modelowej koncepcji zagospodarowania wnętrz kwartałowych jest próbą wskazania wzorcowego postępowania dla wrocławskich podwórek na Nadodrzu i Przedmieściu Oławskim.

Planning for Real / opis projektu
Przedmieście Oławskie

Planning for Real / opis projektu

 • Podwórka
 • /
 • Sieci współpracy
 • /
 • Spotkania i konsultacje
 • /

Jedno z podwórek Przedmieścia Oławskiego otrzymało szansę na koncepcję zagospodarowania wypracowaną innowacyjną metodą, tzw. „Planning for Real”. Jej głównym założeniem jest zaangażowanie społeczności lokalnej w proces planistyczny na wszystkich możliwych etapach. Jako punkt wyjściowy dla dialogu i debaty służy makieta projektowanej przestrzeni. Z przyjemnością włączamy się w te działania jako partner projektu!

<< wstecz