Konsultacje LPR 2016-2018

lokalizacja:
Nadodrze, Przedmieście Oławskie
data:
2015/2016
zespół:
Grażyna Adamczyk-Arns, Emilia Grotowska, Paulina Mędrek, Hanna Ruman, Grzegorz Szewczyk, Karolina Wiatrzyk, Paweł Wojdylak

Lokalny Program Rewitalizacji to dokument związany z pozyskiwaniem funduszy unijnych na odnowę miast. Wszystkich wrocławian zainteresowanych tą tematyką zapraszamy na konsultacje społeczne. Będziemy prezentować aktualny etap prac nad LPR 2016-2018, odpowiadać na pytania, zbierać uwagi i zgłoszenia. Zapraszamy do udziału!

Istotny element prac przy Lokalnym Programie Rewitalizacji na lata 2016-2018 stanowią konsultacje. Dialog służy rozpoznaniu potrzeb, problemów i pomysłów mieszkańców i wszystkich podmiotów związanych z Przedmieściem Oławskim i Nadodrzem. Umożliwi uwzględnienie ich interesów w zamierzeniach miasta i pozwoli na stworzenie spójnego, kompleksowego i długofalowego programu działań.

Pierwszy etap konsultacji przewidziano do przeprowadzenia przed przystąpieniem do opracowania dokumentu. Jego celem jest pozyskanie wiedzy od zainteresowanych, czy i jakie działania planują realizować w najbliższym czasie w obszarach rewitalizacji. W drugim etapie będą oni mieli również możliwość zgłosić swoje wnioski i uwagi do roboczej wersji dokumentu. Konsultacje będą jednocześnie okazją do składania zgłoszeń projektowych – fiszek przez osoby zainteresowane staraniami o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Równolegle konsultacje prowadzone są także z zarządcami wspólnot mieszkaniowych pracującymi w obszarach rewitalizacji, ze specjalistami i jednostkami Urzędu Miejskiego. Jednocześnie trwają również prace nad roboczą wersją LPR 2016-2018. Zebrane uwagi i dane będą podstawą dla prac nad finalną postacią dokumentu.

Raport ze spotkań z mieszkańcami będzie dostępny na stronie internetowej Wrocławia.

Przebieg spotkań na przełomie stycznia i lutego 2016 został zarejestrowany i można się z nim zapoznać w formie nagrania audiowizualnego:

Link 1

Link 2

Harmonogram konsultacji:

 • I etap – od 6 lipca do 15 sierpnia 2015 – spotkanie z mieszkańcami Przedmieścia Oławskiego i Nadodrza i wszystkimi zainteresowanymi – zbieranie informacji o zamierzeniach i projektach planowanych do realizacji,
 • II etap – 27 października 2015 – spotkanie z przedstawicielami jednostek gminnych – prezentacja wersji roboczej dokumentu, zbieranie uwag, uzupełnianie informacji,
 • III etap – od 17 listopada do 31 grudnia 2015 – spotkania z mieszkańcami i wszystkimi zainteresowanymi na Przedmieściu Oławskim oraz na Nadodrzu – prezentacja wersji roboczej dokumentu, zbieranie uwag,
 • IV etap – spotkanie z Radą Miasta – prezentacja wersji roboczej dokumentu, zbieranie uwag,
 • V etap – 14 grudnia 2015 – spotkanie z Zarządcami z obszaru Przedmieścia Oławskiego – prezentacja wersji roboczej dokumentu, zbieranie uwag, uzupełnianie informacji,
 • VI etap – od 26 stycznia do 14 lutego 2016 – spotkanie z mieszkańcami Przedmieścia Oławskiego i Nadodrza i wszystkimi zainteresowanymi – prezentacja wersji roboczej dokumentu, zbieranie uwag, uzupełnianie informacji.
data publikacji:
10/06/2015
zobacz też:

Fiszki LPR 2016-2018
(1. nabór)

Fiszki LPR 2016-2018

 • Spotkania i konsultacje
 • /
 • LPR 2016 - 2018
 • /

Lokalny Program Rewitalizacji to dokument związany z pozyskiwaniem funduszy unijnych na odnowę miast. Jeśli przewidują Państwo realizację projektów rewitalizacyjnych na Przedmieściu Oławskim lub na Nadodrzu, w granicach obszarów objętych wsparciem, zapraszamy do składania fiszek projektowych. Umieszczenie Państwa planów w Programie w przyszłości będzie warunkiem ubiegania się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

Podwórka
na Przedmieściu Oławskim

Podwórka

 • Podwórka
 • /

Aktualnym i naglącym zagadnieniem jest odnowa XIX-wiecznych osiedli mieszkaniowych. Dotyczy wielu równoległych płaszczyzn, zarówno poprawy stanu technicznego budynków i poziomu infrastruktury, jak również kwestii związanych z funkcjonowaniem obszaru i użytkowaniem jego przestrzeni. Zwłaszcza te ostatnie wydają się być niezwykle istotne przy tworzeniu przyjaznych warunków życia i zamieszkiwania w tym historycznym obszarze.

<< wstecz