Konkurs na koncepcję

lokalizacja:
Przedmieście Oławskie
data:
wnioski do 08/05/2017, prace konkursowe do 23/06/2017
organizator:
Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział we Wrocławiu

Zapraszamy do udziału w konkursie studialnym na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu pomiędzy rzeką Oławą i ulicami Żabia Ścieżka, Traugutta, Szybka we Wrocławiu.
Celem konkursu jest wybór najlepszej koncepcji urbanistycznej i pozyskanie wiedzy na temat możliwych scenariuszy przemian urbanistycznych tego obszaru.

Zadaniem uczestników będzie wskazanie najkorzystniejszych rozwiązań z uwzględnieniem aspektów przestrzennych, funkcjonalnych, gospodarczych i społecznych. Pozyskana wiedza będzie mogła zostać wykorzystana do zmian zapisów w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz będzie podstawą do określenia założeń projektowych dla poszczególnych zadań realizacyjnych na tym obszarze.

Składanie prac konkursowych do 23 czerwca 2017.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu, dostępnym pod na stronie internetowej Organizatora, gdzie znajdą Państwo również pakiet wymaganych załączników i pełny terminarz.

Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP Oddział we Wrocławiu, działające na zlecenie Gminy Wrocław, w imieniu i na rzecz której występuje spółka Wrocławska Rewitalizacja Sp. z o.o.

data publikacji:
26/04/2017
<< wstecz