Konkurs architektoniczny

lokalizacja:
Wrocław
data:
2011
zespół:
Grażyna Adamczyk-Arns

Kierując się zaleceniami naszej Strategii rewitalizacji historycznego osiedla WuWA w 2011 roku Miasto ogłosiło konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznych historycznego osiedla WuWA. Mieliśmy przyjemność współpracować przy tworzeniu założeń konkursu, a także pełnić funkcję sędziego referenta.

Podczas dwóch dni obrad Sąd konkursowy zapoznał się z 18 zgłoszonymi pracami konkursowymi. Konkurs pokazał, jak trudny jest to temat – jak trudno znaleźć właściwą proporcję między uszanowaniem dziedzictwa kulturowego a wprowadzeniem nowych rozwiązań.

Pierwszą nagrodę przyznano pracy autorstwa biura projektowego BASIS. Sąd uzasadnił swoją decyzję m.in.: „Autorzy wprowadzili prosty i zgodny z intencjami organizatora konkursu system informacyjny, zachowując zasadę właściwej czytelności i ekspozycji obiektów osiedla w zaproponowanym projekcie urbanistycznym. (..) Uzyskany efekt osiągnięto prostymi środkami, szanując elementy zastane oraz zasadę nadrzędności architektury historycznej osiedla nad elementami wprowadzanymi. Twórcza i powściągliwa, a jednocześnie zdyscyplinowana ingerencja w historyczny układ urbanistyczny świadczy o dobrym podejściu do problematyki rewitalizacji.”

Nagrodzona koncepcja poddana została w kolejnych miesiącach analizom pod kątem dostosowania jej do uwarunkowań formalno-prawnych oraz oczekiwań Zamawiającego. W ramach projektu pn. „Program działań promocyjnych służący wzmocnieniu rozpoznawalności osiedla WUWA we Wrocławiu jako atrakcji turystycznej Obszaru Wsparcia“, koncepcja ta była dyskutowana z mieszkańcami i poddana kolejnym modyfikacjom. Po uzyskaniu stosownych pozwoleń w 2016 roku przystąpiliśmy do realizacji inwestycji.

data publikacji:
21/12/2011
zobacz też:

Przestrzenie publiczne
Realizacja WuWA

Przestrzenie publiczne

  • Przestrzenie publiczne
  • /

Miasto Wrocław od dłuższego czasu prowadzi działania zmierzające do rewaloryzacji i pielęgnacji wyjątkowego osiedla, jakim jest WuWA. Wszystkie działania są elementami spójnej strategii. Zmierzają do realizacji celu strategicznego polegającego na ochronie i pielęgnacji dobra kulturowego oraz upowszechnianiu wiedzy na temat znaczenia tego miejsca – zarówno wśród turystów, mieszkańców samego osiedla i całego Wrocławia, turystów, jak również w kontekście międzynarodowym.

WuWA 2010-2017
Historia projektu

WuWA 2010-2017

  • WUWA
  • /
  • Przestrzenie publiczne
  • /
  • Projekty i realizacje
  • /

Unikalna wartość osiedla WuWA w skali światowej jest niezaprzeczalna, podobnie jak jego znaczenie jako jednego z 6 eksperymentalnych osiedli modernistycznych, które powstały w ramach wystaw budowlanych organizowanych przez Werkbund. Dzisiaj architektura i epoka modernizmu cieszą się coraz większym zainteresowaniem, nie tylko w kręgach fachowych. Coraz częściej organizowane są wycieczki „szlakiem modernizmu”, coraz więcej turystów indywidualnych szuka niebanalnych celów zwiedzania, coraz więcej mieszkańców interesuje się historią własnego miasta. Osiedle WuWA jest więc nadal typowo mieszkalne, jednocześnie jednak staje się ikoną architektury i celem turystycznym.

<< wstecz