Fiszki LPR 2016-2018

lokalizacja:
Nadodrze, Przedmieście Oławskie
data:
2015/2016
zespół:
Grażyna Adamczyk-Arns, Emilia Grotowska, Paulina Mędrek, Hanna Ruman, Grzegorz Szewczyk, Karolina Wiatrzyk, Paweł Wojdylak

Lokalny Program Rewitalizacji to dokument związany z pozyskiwaniem funduszy unijnych na odnowę miast. Jeśli przewidują Państwo realizację projektów rewitalizacyjnych na Przedmieściu Oławskim lub na Nadodrzu, w granicach obszarów objętych wsparciem, zapraszamy do składania fiszek projektowych. Umieszczenie Państwa planów w Programie w przyszłości będzie warunkiem ubiegania się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

Wrocławska Rewitalizacja opracowująca na zlecenie miasta Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2016-2018 zaprasza Państwa od 6 lipca 2015 do 14 lutego 2016 do składania fiszek opisujących projekty, dla których chcieliby Państwo ubiegać się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Umieszczenie ich w LPR 2016-2018 otwiera drogę dla starań o wsparcie z funduszy unijnych.

Według wytycznych RPO WD 2014-2020 zawartych w Szczegółowym opisie osi priorytetowych, beneficjentami mogą być:

 • jednostki samorządu  terytorialnego,  ich związki, stowarzyszenia i jednostki organizacyjne,
 • inne jednostki z sektora  finansów  publicznych,
 • wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe,
 • towarzystwa budownictwa społecznego,
 • organizacje pozarządowe,
 • kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 • instytucje kultury,
 • Lokalne Grupy Działania,
 • zakłady lecznictwa uzdrowiskowego,
 • podmioty lecznicze.

Wzór fiszki można pobrać pod poniższym linkiem:

link

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu:

 • pod numerem tel. 71/ 342 20 59,
 • mailowo: rewitalizacja2015@w-r.com.pl,
 • osobiście w biurze Wrocławskiej Rewitalizacji przy ul. Kuźniczej 56 we Wrocławiu.

 

data publikacji:
24/06/2015
zobacz też:

Podwórka
na Przedmieściu Oławskim

Podwórka

 • Podwórka
 • /

Aktualnym i naglącym zagadnieniem jest odnowa XIX-wiecznych osiedli mieszkaniowych. Dotyczy wielu równoległych płaszczyzn, zarówno poprawy stanu technicznego budynków i poziomu infrastruktury, jak również kwestii związanych z funkcjonowaniem obszaru i użytkowaniem jego przestrzeni. Zwłaszcza te ostatnie wydają się być niezwykle istotne przy tworzeniu przyjaznych warunków życia i zamieszkiwania w tym historycznym obszarze.

<< wstecz