BDP 4Q 2018 | Inicjatywy mieszkańców...

data:
4Q 2018
zespół:
Hanna Ruman

Prezentujemy kwartalne zestawienie przykładów dobrych praktyk dotyczących tematów związanych z rewitalizacją: inicjatyw mieszkańców na rzecz poprawy otoczenia mieszkaniowego i środowiska.

W czwartym kwartale 2018 roku przyglądamy się, w jaki sposób mieszkańcy mogą za pomocą miejskiego ogrodnictwa wpływać na stan otoczenia mieszkaniowego, a nawet stanu środowiska w wymiarze lokalnym. Pokazujemy konkretne przykłady ogrodów uprawianych niekiedy w bliskim sąsiedztwie centrów wielkich miast, które są zróżnicowane pod względem organizacyjnym i formalnym, a także lokalizacyjnym, przybierają odmienne formy i realizują odmienne zadania. Dobre praktyki pokazują, że oddolnie prowadzony ogród stanowiący niewymierną korzyść dla samych ogrodników – dzięki ich zaangażowaniu może być wyrazem dbałości o to, co wspólne i wypełniać częściowo deficyty zieleni.

Publikacja – [TUTAJ] lub poniżej w dziale „Do pobrania”.

data publikacji:
16/11/2018
<< wstecz