Aktualizacja LPR 2016-2018 uchwalona

lokalizacja:
Nadodrze, Przedmieście Oławskie
data:
23/11/2017
zespół:
Grażyna Adamczyk-Arns, Paulina Basińska, Grzegorz Szewczyk

Na posiedzeniu w dniu 23 listopada 2017 radni Rady Miejskiej Wrocławia jednogłośnie uchwalili aktualizację Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2018.

Lokalny Program Rewitalizacji to dokument związany z pozyskiwaniem funduszy unijnych na odnowę miast. Zamknęliśmy etap konsultacji i przyjmowania zgłoszeń niezbędnych do opracowania aktualizacji Programu w zakresie list A i B. Po weryfikacji specjalistycznej został on przyjęty przez Radę Miejską Wrocławia. Zapraszamy do zapoznania się z nowymi listami projektów, które już od 19.12.2017r. będą mogły ubiegać się o dofinansowanie w drugim naborze konkursu 6.3.2B Rewitalizacja zdegradowanych obszarów.

LPR 2016-2018 jest do pobrania na stronach Urzędu Miejskiego Wrocławia jako załącznik do uchwały Rady Miejskiej:

Uchwała nr XLVIII/1123/17

data publikacji:
24/11/2017
zobacz też:
<< wstecz