Program działań promocyjnych

lokalizacja:
Wrocław, Stuttgart
data:
od 2013
zespół:
Grażyna Adamczyk-Arns, Justyna Dudek, Grzegorz Szewczyk

W 2013 r. opracowaliśmy koncepcję projektu pn. "Program działań promocyjnych służący wzmocnieniu rozpoznawalności osiedla WUWA we Wrocławiu jako atrakcji turystycznej Obszaru Wsparcia“, a następnie (w imieniu i na rzecz miasta Wrocławia) również dokumentację aplikacyjną, dzięki której projekt otrzymał dofinansowanie w ramach RPO 2007-2013 i mógł zostać zrealizowany.

Impulsem do powstania projektu był fakt, że przeprowadzona przez nas w 2012 r. ankieta wśród mieszkańców Wrocławia i turystów pokazała, iż niewielu respondentów wie, iż WuWA nie jest hotelem, barem czy niesprecyzowaną organizacją. Zdaliśmy sobie sprawę z konieczności informowania o tym wyjątkowym osiedlu, jakich w Europie jest zaledwie sześć.

Zaczęliśmy od informowania mieszkańców — w ramach pięciu debat poświęconych informowaniu i dyskusji o historii osiedla, celach przyświecających jego powstaniu, architekturze modernizmu, pozostałych osiedlach Werkbundu w Stuttgarcie, Brnie, Pradze, Wiedniu i Zurychu, a także o możliwościach dofinansowania remontów i planach miasta dotyczących zagospodarowania przestrzeni publicznych.

Ponadto opracowaliśmy publikację o osiedlu przedstawiającą w przystępny sposób jego historię, proces powstania, ówczesne cele i ideały, późniejsze losy. Ciekawym elementem książki są wywiady z osobami związanymi z osiedlem — mieszkańcami i architektami. Opracowaliśmy też mapkę-ulotkę z podstawowymi informacjami o osiedlu i jego domach.

Dla osób planujących wizytę w tej okolicy Wrocławia lub chcących pogłębić wiedzę powstała strona internetowa, która jest nie tylko istotnym źródłem informacji o osiedlu, ale jednocześnie pojawiają się tam aktualności związane bezpośrednio z wydarzeniami o pokrewnej tematyce odbywającymi się w kraju i zagranicą. Dostęp do strony możliwy jest także na smartphone.

data publikacji:
19/12/2013
zobacz też:

WuWA 2010-2017
Historia projektu

WuWA 2010-2017

  • WUWA
  • /
  • Przestrzenie publiczne
  • /
  • Projekty i realizacje
  • /

Unikalna wartość osiedla WuWA w skali światowej jest niezaprzeczalna, podobnie jak jego znaczenie jako jednego z 6 eksperymentalnych osiedli modernistycznych, które powstały w ramach wystaw budowlanych organizowanych przez Werkbund. Dzisiaj architektura i epoka modernizmu cieszą się coraz większym zainteresowaniem, nie tylko w kręgach fachowych. Coraz częściej organizowane są wycieczki „szlakiem modernizmu”, coraz więcej turystów indywidualnych szuka niebanalnych celów zwiedzania, coraz więcej mieszkańców interesuje się historią własnego miasta. Osiedle WuWA jest więc nadal typowo mieszkalne, jednocześnie jednak staje się ikoną architektury i celem turystycznym.

<< wstecz