4 kąty na trójkącie – dzielimy się naszymi doświadczeniami

lokalizacja:
Przedmieście Oławskie
data:
15/07/2019
zespół:
Grażyna Adamczyk-Arns, Małgorzata Braszka, Artur Busz, Aldona Głembocka, Piotr Górka, Emilia Grotowska, Piotr Jański, Justyna Majchrowska, Lucyna Maury, Hanna Ruman, Joanna Sikorska, Magdalena Szopian-Wełyczko, dr Paweł Wojdylak, Małgorzata Zdebel

Jak poprawiać jakość otoczenia mieszkaniowego? Jak włączać mieszkańców w działania na rzecz osiedla? Na co zwracać uwagę przystępując do remontu kamienicy? Próbą odpowiedzi na te pytania jest cykl publikacji podsumowujących projekt „4 kąty na trójkącie”, realizowany w ramach ogólnopolskiego konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast”.

Projekt realizowany był od 2017 roku na terenie Przedmieścia Oławskiego, które było jednym z obszarów rewitalizacji we Wrocławiu. Przedmieście Oławskie położone jest w bezpośrednim sąsiedztwie centrum miasta i charakteryzuje się XIX-wieczną zabudową kwartałową z reprezentacyjnymi przestrzeniami publicznymi, pięknie zdobionymi kamienicami i rozległymi podwórkami. Tematem przewodnim projektu była poprawa jakości zamieszkiwania, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów takich jak innowacyjne modele mieszkalnictwa, zachowanie dziedzictwa kulturowego, dostosowanie zabudowy i infrastruktury do dzisiejszych oczekiwań, tworzenie warunków dla aktywizacji społeczno-kulturalno-gospodarczej, zagospodarowanie otoczenia mieszkaniowego, włączenie możliwie wielu uczestników do procesu rewitalizacji i wdrażanie możliwie skutecznych metod zarządzanie procesem rewitalizacji.

Opracowane publikacje zawierają propozycje modelowych rozwiązań, które mogą zostać wykorzystane w innych osiedlach, dzielnicach lub miastach zmagających się z podobnymi problemami. Wypracowane modele dzięki swojej uniwersalności i kompleksowości mogą być zestawiane w stosownych konfiguracjach oraz w zakresie zaspakajającym potrzeby danego miasta.

W ramach projektu zostały opracowane następujące publikacje:

  • Jak mieszkać? Idea domu wielopokoleniowego
  • Kooperatywy. Dom, który wspólnie wymyśliliśmy
  • Manager kwartału. Nowoczesne zarządzanie osiedlem
  • Ogrody społeczne. Bank dobrych praktyk
  • Konkursy dla mieszkańców. Jak aktywizować lokalną społeczność
  • Współpraca na osiedlu. Jak współdziałać z instytucjami i organizacjami pozarządowymi
  • Bank lokali. Przygotowanie gminnych lokali użytkowych jako impuls w procesie rewitalizacji obszarów śródmiejskich
  • O kamienicach. Jak mądrze zaplanować remont
  • Kwartał modelowy. Jak stworzyć podwórko dla wszystkich mieszkańców

Zapraszamy do lektury!

<< wstecz