DiverCITY - MIASTO DLA WSZYSTKICH

lokalizacja:
Wrocław
data:
2014
organizator:
Ministerstwo Rozwoju, Ambasada , Gmina Wrocław, Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych, Wrocławska Rewitalizacja
zespół:
Grażyna Adamczyk-Arns, Justyna Dudek, Agata Krupa

Celem projektu DiverCITY – Miasto dla wszystkich było budowanie platformy wymiany doświadczeń samorządów lokalnych tworzących na co dzień politykę przestrzenną swoich miast w Polsce, Norwegii i Islandii. Program projektu oferował różne wydarzenia, które dały uczestnikom okazję do dzielenia się wiedzą, do wymiany dobrych praktyk oraz zapoznania się z globalnymi trendami w zakresie zmian w przestrzeni miejskiej.

Projekt był efektem współpracy polsko-norweskiej rozwijanej od wielu lat dzięki realizacji projektów finansowanych z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego EOG. Wydarzenie organizowane we współpracy z Norweskim Stowarzyszeniem Władz Lokalnych i Regionalnych (KS), Miastem Wrocław, Miastem Siechnice oraz Ambasadą Norwegii w Polsce miało przyczynić się również do zacieśnienia współpracy przedstawicieli samorządów z Polski, Norwegii oraz Islandii.

TEMATYKA KONFERENCJI:

Współczesne miasto musi być miejscem różnorodnym. W procesie planowania i rozwoju konieczne jest uwzględnienie szerokiego wachlarza potrzeb i możliwości mieszkańców, a podstawową zasadą rozwoju poprawa jakości życia.

O rozwoju miasta świadczą nie tylko duże inwestycje, ale też niewielkie zmiany bezpośrednio wpływające na życie mieszkańców. Te mikrozmiany nie wymagają zaangażowania wielkich środków finansowych, ale ważnym elementem ich wprowadzania jest wykorzystanie kapitału społecznego tkwiącego w mieszkańcach miast.

Ludzie w mieście powinni być postrzegani jako obywatele zaangażowani w proces współrządzenia, biorący odpowiedzialność za swoje miasto i przestrzeń publiczną.

Zmiany zachodzące we współczesnym mieście mają charakter uniwersalny – dlatego tak ważna jest wymiana doświadczeń i wiedzy w środowisku międzynarodowym. Wprowadzanie zmian w mieście będzie możliwe i efektywne tylko wówczas, gdy zaangażują się w to zarówno eksperci i samorządowcy, którzy w dużej mierze decydują o zmianach, jak również mieszkańcy, dla których te zmiany są wprowadzane.

Zapraszamy na stronę internetową dedykowaną DiverCITY, która jest podsumowaniem projektu (przewidzianym do aktualizacji w kolejnych edycjach). Zamieszczamy na niej m.in. publikację i  z wydarzenia i album towarzyszący wystawie – do pobrania.

data publikacji:
10/10/2015
<< wstecz